EduArte Architectuur

       Met de komst van EduArte Onderwijs wijzigt de technische architectuur. Lees in dit artikel hoe deze is opgebouwd en hoe de portalen voor studenten, docenten en bedrijven zich daartoe verhouden.

EduArte Onderwijs is een integraal onderdeel van de EduArte-suite. Dat betekent dat er geen koppelingen noodzakelijk zijn om over uw EduArte gegevens te beschikken. Alle informatie zit in één database. Bovenop deze EduArte-database bevindt zich de EduArte-servicelaag. Deze servicelaag zorgt dat alle aangesloten modules en platformen altijd en realtime over dezelfde gegevens beschikken en op exact dezelfde manier de gegevens registreren. Deze servicelaag bedient naast de reeds bekende EduArte-modules, ook de EduArte Onderwijs en toekomstige applicaties zoals bijvoorbeeld een EduArte Bedrijvenportaal.

Deze architectuur biedt vele voordelen, vooral op het gebied van gebruikersvriendelijkheid, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid:

 • Gebruiksvriendelijk
  We kiezen voor de ontwikkeling van specifieke applicaties voor specifieke doelgroepen. Daarmee bieden we de eindgebruiker enkel de juiste en gewenste informatie en interactie die nodig is. Docenten en studenten krijgen bijvoorbeeld een heel andere user interface en ‘interaction design’ dan de administratie.
 • Schaalbaar
  Met deze architectuur is de EduArte-suite zowel horizontaal als verticaal zeer schaalbaar. Hiermee waarborgen we de beschikbaarheid en prestaties bij grote aantallen gebruikers, als ook het intensiever gebruik van applicaties.
 • Onderhoudbaar
  De EduArte-servicelaag en alle aangesloten platformen vormen één geïntegreerd geheel: de EduArte-suite. Dat vergroot de onderhoudbaarheid aanzienlijk.

Opbouw EduArte Onderwijs

Het studenten- en docentenportaal zijn onderdelen van EduArte Onderwijs. Het bedrijvenportaal wordt ‘er naast’ ontwikkeld.

 • Studentenportaal
  In het studentenportaal raadplegen studenten zaken als het rooster, resultaten, presentie en gegevens rond de stage. Ook krijgen zij via dit portaal lesmateriaal, huiswerk en opdrachten door. Daarnaast kunnen zij via dit portaal met de docent communiceren.
 • Docentenportaal
  In het docentenportaal voert de docent al zijn dagelijkse taken uit: presentie registreren, cijfers invoeren en dergelijke. Een ook gebruikt de docent EduArte Onderwijs om zijn lessen vorm te geven. Lesmateriaal, opdrachten, toetsen en huiswerk: hij kan het hier allemaal kwijt. Met een rol als SLB’er/mentor kan hij voor de begeleiding ook in EduArte Onderwijs terecht.