Sessies EduArte Klantendag

De EduArte portalen: een op maat gesneden toegang voor iedereen
Met de onderwijsportalen willen we de doelgroepen Docenten, Deelnemers en Ouders een op maat gesneden toegang bieden naar EduArte. Ons streven is de doelgroepen optimaal, op een zo eenvoudig mogelijke en intuïtieve manier, te ondersteunen bij hun processen. In deze sessie laten we zien welke functionaliteit er op dit moment al beschikbaar is voor docenten, deelnemers en ouders. Daarnaast ontvouwen we onze plannen voor de verdere doorontwikkeling van de portalen. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid uw feedback te geven op de gerealiseerde functionaliteit en onze ontwikkelplannen.

Praktijkleren: van A tot Z ondersteund
Praktijkleren neem binnen het onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. Niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar ook toetsing en examinering vinden steeds meer binnen de BPV plaats. Hoe krijg je de student nu op het goede adres? Hoe kan ik die student nu goed begeleiden? Hoe krijgt een student opdrachten? Hoe registreren we de uren? Hoe….? Allemaal vragen die we vanuit de instellingen van verschillende actoren in het BPV-proces krijgen. In deze workshop laten we zien hoe we dit ondersteunen. Nu en in de toekomst, met de student centraal. Tijdens de workshop is er zeker ook ruimte voor eigen inbreng.

Het nieuwe BRON: geen toekomst maar realiteit
Begin 2017 wordt het nieuwe BRON in gebruik genomen: niet langer handmatige batches uitwisselen met DUO maar real-time individuele berichten. Wat heeft dit voor gevolgen voor uw bedrijfsvoering? Aangezien Educus samen met DUO al begonnen is met de bouw kunnen wij u het nieuwe BRON al live tonen en samen met u kijken naar de impact die het nieuwe BRON binnen uw organisatie zal hebben. Aansluitend op de demo is er ruimte voor het bespreken van onze visie en het uitwisselen van ideeën om tot EduArte als het optimale BRON te komen.

EduArte Workflow: processturing in optima forma
Een proces bestaat uit een keten van activiteiten die door één of meerdere mensen in een bepaalde volgorde worden gedaan. Elke schakel in de keten kan de voortgang van het proces verstoren. Met EduArte Workflow automatiseert u processen, houdt u zicht op het totaalproces en weet u precies waar haperingen ontstaan. Zo bent u in staat tijdig in te grijpen voordat de voortgang in het proces verstoord wordt. De module wordt al succesvol toegepast maar kan met uw input verder verbeterd worden met het doel processturing in optima forma te leveren.

Toetsen: combineer leermiddelen en logistiek
Examenlogistiek is een uitgebreid proces; van het construeren en vaststellen van toetsinstrumenten tot het in de tijd plannen van die toetsen. De EduArte-module Toets- en Examenlogistiek is bedoeld voor het stroomlijnen van dit proces. Veel gegevens zijn al direct beschikbaar en toe te voegen in Toets- en Examenlogistiek door de integratie met andere EduArte-modules. Hoe gaan we daarnaast om met (constructie en planning van) digitale toetsen? Er zijn veel toetssystemen beschikbaar. En hoe zou zo’n toetssysteem kunnen ‘samenwerken’ met EduArte? In deze sessie laten we zien hoe EduArte en toetssysteem Quayn kunnen ondersteunen.