Ontwikkelen, pilot en implementeren

       EduArte Onderwijs wordt met en voor het onderwijs ontwikkeld. Het ontwikkelteam wordt gevormd door medewerkers van Topicus en UP learning.

Tweewekelijks verzorgt het ontwikkelteam een online presentatie van de voortgang aan een grote groep afgevaardigden van de deelnemende ontwikkelscholen. Daarnaast leggen vertegenwoordigers van het ontwikkelteam regelmatig een bezoek af aan ‘docentenkamers’. Op de instelling worden docenten en studenten bevraagd over hun eisen en wensen en kunnen zij direct feedback geven op de tot dan toe ontwikkelde omgeving. Reacties als: “Ik kan niet wachten om te beginnen.”, sterken ons in de overtuiging dat we iets heel moois neerzetten. Inmiddels zijn docentenkamersessiesessies geweest of staan gepland bij: Albeda College, Alfa College, Cibap vakschool voor verbeelding, Clusius College, Horizon College, MBO Amersfoort, ROC van Amsterdam.

Beschikbaarheid en pilot

Vanaf medio september is de eerste release van EduArte Onderwijs beschikbaar! De meer dan 400.000 MBO-studenten en 20.000 docenten die leren en lesgeven op ‘EduArte scholen’ gaan dan nog niet massaal met EduArte Onderwijs aan de slag. Maar kennis maken kan vanaf dat moment wel! Bijvoorbeeld door het uitzetten van een kleine pilot aan de hand van een ‘mini implementatie’. Onder gunstige voorwaarden en met een gedegen begeleiding, legt u dan het fundament voor een brede implementatie. Wilt u een veilig keuzeproces en daarmee de eerste stappen zetten voor een gedegen implementatie? Neemt u gerust contact met ons op.