EduArte en Digitaal Leren en Lesgeven

    Heel graag helpen wij u bij het vormgeven van uw onderwijs, rekening houdend met de verschillen tussen uw studenten, de mogelijkheden van digitale leermiddelen en de planning en organisatie van het onderwijs. Met alle voordelen van een volledige integratie met het EduArte Studenten Informatie Systeem.
Om dat goed te kunnen ondersteunen hebben wij als Educus de volgende functionaliteiten voor u klaar staan of zijn we deze aan het ontwikkelen.

Blog 'Alles op 1 plek, daar kijk ik naar uit'.

   

  DLL basis

  Studiewijzer, het spoorboekje
  Een studiewijzer biedt u als docent een middel om les- en leerstof, lesinformatie etc. te beschrijven, te documenteren en te ordenen in de tijd en/of op inhoud. Belangrijk daarbij is dat gemaakte opzet van de studiewijzer hergebruikt kan worden. Zowel door u zelf als door uw collega (vak)docenten. Hiervoor kunt u studiewijzer-templates maken en gebruiken. Een studiewijzer biedt de mogelijkheid om uw leerstof gedoseerd aan te bieden aan uw studenten. Aan een studiewijzer en onderdelen ervan (thema’s) kunt u zichtbaarheidsperioden hangen. Op die manier ziet de student alleen de studiewijzers en thema’s die op dat moment relevant zijn. U kunt algemene taken, inlevertaken en toetsen in de studiewijzer opnemen. Bij een inlevertaak kunt u het ingeleverde werk beoordelen, inclusief eventuele feedback. Tevens kan een resultaat aan de opdracht worden gekoppeld en desgewenst weggeschreven worden in de onderliggende formatieve resultatenstructuur in EduArte. Voor een (inlever-)taak of toets kunt u een deadline instellen. Deze deadline vormt voor studenten ‘de kapstok’ om leeractiviteiten voor zichzelf te kunnen plannen.

  Monitoring
  Het is van groot belang dat u op een eenvoudige wijze snel de stand van zaken kunt zien wat betreft de vorderingen van een individuele student of een groep. Welke studenten zijn gestart met de opdracht, welke hebben nog niets gedaan? Hoe ver zijn de studenten gevorderd? En wat is het resultaat van bijvoorbeeld een digitale toets of opdracht? Voor deze monitoring heeft u een overzicht tot uw beschikking van opdrachten in alle studiewijzers, waarbij direct de status van de opdracht zichtbaar is. Daarnaast is er een overzicht waar de status en vorderingen per student door u geraadpleegd kunnen worden. 'Inzoomen op de student' geeft u vervolgens een scherm waar de versies van het ingeleverde werk zichtbaar zijn en waar u feedback en een beoordeling kunt geven. Ook voor de student is een opdrachtenoverzicht beschikbaar zodat hij of zij in één oogopslag de status van de opdrachten kan zien. Bij doorklikken krijgt de student het scherm voor zich waar de uitwerking en het inleveren kan plaatsvinden.

  Plannen en organiseren van het leren
  De docent kan desgewenst de (inlever)taken en toetsen, die in de studiewijzer zijn opgenomen, in de tijd wegzetten en daarmee plannen. Differentiëren op tempo, niveau, lesinhoud en leerstijl is mogelijk met de Studiewijzer om leren op maat te kunnen vormgeven voor de student. Ook kunt u eenvoudig gestelde deadlines aanpassen of wijzigen. De student heeft in een takenoverzicht alle door u als docent geplande en gepubliceerde items ((inlever)taken, toetsen en huiswerk) zichtbaar.

  Samenwerken en communiceren
  Door een integratie met de groepen functionaliteit van Microsoft Office 365, kunt u als docent in het portaal samenwerkruimtes creëren, al dan niet gekoppeld aan een relevante studiewijzer. Binnen deze samenwerkruimte kunnen docenten en studenten met elkaar samenwerken aan opdrachten, communiceren, bestanden delen en toevoegen.

  DLL basis & digitaal toetsen

  Toetsen en beoordeling van opdrachten
  Toetsen en het beoordelen van opdrachten maken we op verschillende manieren mogelijk. Door het geven van een resultaat en/of door het geven van feedback op het ingeleverde werk of de gemaakte toets. Desgewenst kan het resultaat opgenomen worden in de bijbehorende formatieve resultatenstructuur. Het is mogelijk om digitale toetsen vorm te geven en afte nemen bij studenten door een integratie met het digitale toetsprogramma Quayn. Bij het afnemen van digitale toetsen volgt er een automatisch beoordelingsresultaat. In de studiewijzer kan een docent daarom aangeven of - en zo ja waar - de beoordeling van de toets of opdracht in de formatieve resultatenstructuur weggeschreven dient te worden.

  Toetsen en huiswerk in de agenda
  Bij het opgeven van huiswerk in de agenda heeft u als docent de mogelijkheid om aan te geven of het om huiswerk en/of om een toets gaat en om wat voor soort toets het gaat. Daarnaast heeft u als docent de mogelijkheid om een toets te plannen via de studiewijzer.

  Dashboard voor de docent en student
  Voor de student is het van belang dat hij/zij zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van een beoordeling van een opdracht. Tevens dient de student op tijd gewaarschuwd te worden als de deadline van een opdracht dichtbij komt. U als docent bent gebaat bij signalen en meldingen wanneer er studenten zijn die te laat zijn met hun inleveropdracht. Docenten en studenten hebben hiervoor een eigen dashboard tot hun beschikking met notificaties op bovenstaande zaken.

  Plagiaatcontrole
  Bij de monitoringsfunctionaliteit kan de docent, als er een licentie door de school is afgenomen, gebruik maken van een externe oplossing voor plagiaatcontrole (Urkund).

  Portfolio
  Voor de student stellen we een portfolio ter beschikking waarin zij met een set aan basisgegevens en bestanden, hun eigen portfolio(‘s) kunnen aanmaken en informatie op kunnen nemen over zijn of haar persoon, interesses, vaardigheden, referenties en meer.
  Dit kan bijvoorbeeld een show-portfolio zijn met relevante (stage)opdrachten vanuit de studiewijzers, en opdrachten waarvan de student zelf aangeeft dat deze worden opgenomen in het Portfolio. De student kan in het portfolio zelf bewijzen opnemen vanuit de opleiding en van buiten de opleiding. Het portfolio is mee te nemen door de student ten behoeve van een vervolgopleiding of werk en beschikbaar te stellen aan docenten en externen.

  Contentintegratie
  Met een koppeling via linkjes naar de educatieve, digitale content van uitgeverijen en andere contentleveranciers die zijn aangesloten via de ECK2 koppeling bij de Kennisnetfederatie, kan direct gebruik worden gemaakt van deze digitale content.

  Bovenstaande functionaliteiten worden aangeboden in verschillende EduArte modules rondom Digitaal Leren en Lesgeven basis, Digitaal toetsen, Plagiaatcontrole, Portfolio en Contentintegratie.