Competentiemeter

        De Competentiemeter biedt u alle gemak om overzicht te houden op de competentieontwikkeling van uw studenten.

Door de grafische weergave ziet u in één oogopslag de stand van zaken. De basis voor de Competentiemeter zijn de competentiematrices, zoals deze in de kwalificatiedossiers zijn vastgelegd. Binnen de competentiematrices zet u de competenties af tegen de kerntaken binnen de daarbij behorende werkprocessen. De Competentiemeter geeft u volledig overzicht van alle grote en kleine stappen die de deelnemer heeft gezet of nog moet zetten.

Functionaliteit in deze module
* Import competentiematrices met prestatie indicatoren vanuit COLO
* Vastleggen competentieontwikkeling
* Bepalen formatieve en summatieve ijkpunten
* Overzicht kerntaken, werkprocessen en competenties
* Registratie vorderingen deelnemers
* Overzicht of deelnemer klaar is voor de Proeve van Bekwaamheid