Onderwijscatalogus

     De Onderwijscatalogus is een belangrijke verbindende factor tussen uw onderwijs- en administratieve organisatie.

 "De onderwijscatalogus is de centrale, generieke voorziening waarin het totaal aan onderwijsproducten binnen de instelling is vastgelegd. Deze onderwijsproducten worden beschreven door middel van een verzameling metadata en verwijzen naar de plek in de kwalificatiestructuur (taxonomie) waarop ze betrekking hebben."