Onderwijslogistiek

      EduArte Onderwijslogistiek is de smeerolie van uw onderwijslogistieke processen

Binnen de servicemodule voor onderwijslogistiek (OLS) wordt de deelnemer gekoppeld aan onderwijsactiviteiten. De instelling kan vooraf aangeven welke onderwijsproducten uit de onderwijscatalogus verplicht zijn en waar de deelnemer keuzevrijheid heeft. EduArte ondersteunt op deze wijze zowel klassikale als individuele vormen van onderwijs. Daarnaast kan de instelling referentie-arrangementen definiëren waardoor deelnemers eenvoudig een leerroute kunnen kiezen.

De keuzes van alle deelnemers tezamen vormen input voor het plan- en roosterproces. Uit dit proces volgt een verzameling afspraken [deelnemer, tijd, plaats, activiteit, begeleider, gebruiksmiddelen]. Deze afspraken worden getoond en beheerd in een persoonlijke agenda [EduArte Participatie]. Met behulp van het OLS kan het aantal geplande contacturen per individuele deelnemer worden getoond zodat vooraf helder is of een gekozen programma voldoende onderwijstijd kent.

Functionaliteit in deze module

Definiëren van structuur van opleidingen (verplicht, verplichte keuze, vrije keuze) op basis van het totale onderwijsaanbod in de onderwijscatalogus. Definiëren van referentie-arrangementen. Portal waar deelnemers keuzes maken uit het totale aanbod en zo hun leerroute vormgeven. Koppeling met roosterprogramma voor het inplannen van middelen en mensen.

De module kan worden gebruikt om studenten hun keuze voor keuzedelen door te laten geven. Lees hierover meer in de best practice van ID-College.