Onderwijsportalen

         De EduArte portalen: een op maat gesneden toegang voor iedereen 

Met de onderwijsportalen willen we de doelgroepen Docenten, Studenten, Bedrijven en Ouders/verzorgers een op maat gesneden toegang bieden naar EduArte. Ons streven is de doelgroepen optimaal, op een zo eenvoudig mogelijke en intuïtieve manier, te ondersteunen bij hun processen. Dat kan zijn op het gebied van presentie en absentie, begeleiding van de deelnemer, resultaten en beoordelingen, BPV en digitaal leren, lesgeven en in de toekomst ook persoonlijk leren.

Om dit goed te faciliteren willen we de juiste informatie voor de juiste doelgroep op ieder moment kunnen tonen in onze portalen. Daarnaast willen we samenwerken en communiceren voor en tussen deze doelgroepen mogelijk maken. We hebben hiermee een begin gemaakt en zijn nu volop bezig met de doorontwikkeling, waarbij we het volgende voor ogen hebben:

EduArte Docentenportaal

Een docent wordt gefaciliteerd zijn vak vorm te geven (met collega vakdocenten) en vervolgens zijn lessen, opdrachten, taken en toetsen uit te serveren in de tijd voor de groep en/of (individuele) student. Hij kan hierbij gebruik maken van digitaal lesmateriaal vanuit alle mogelijke bronnen. De docent kan de studenten volgen in hun voortgang en heeft de beschikking over de voor hem relevante informatie betreffende de student. Een docent heeft in één oogopslag alle relevante gegevens van zijn studenten in beeld, van begeleidingsgegevens tot studievoortgang.

Ook een mentor heeft deze gegevens in één oogopslag tot zijn beschikking, alsmede de benodigde documenten en formulieren om zijn begeleidingstaak goed te kunnen uitvoeren.

EduArte Studentenportaal

De student kan in zijn portaal alles vinden rondom de te volgen studie-onderdelen, inclusief de BPV. Zijn rooster, resultaten, afspraken en huiswerk heeft hij tot zijn beschikking. Studiewijzers staan klaar met opdrachten, taken, toetsen, lesmateriaal en eventueel projecten. De student ontvangt voor hem belangrijke notificaties betreffende cijfers, roosterwijzigingen en huiswerk.

EduArte Ouderportaal

Als ouder/verzorger kan ik via mijn oudertoegang volgen waar mijn kind in zijn opleiding mee bezig is. Ik kan zijn rooster, cijfers, aan- en afwezigheid, relevante informatie over opleiding, stage en begeleiding inzien.

EduArte Bedrijvenportaal

Via ons bedrijvenportaal kunnen wij zorgdragen voor een intensieve samenwerking met de beroepspraktijk, waaraan alle betrokkenen bij de BPV geïntegreerd en op de juiste wijze kunnen bijdragen. De student kan een stageplaats zoeken en de begeleider kan dit accorderen. BPV-opdrachten kunnen worden uitgezet, ingeleverd en beoordeeld. Van de stage wordt een logboek bijgehouden met gerealiseerde en geaccordeerde uren t.b.v. de verantwoording van BPV-uren. (Voortgangs)gesprekken rondom de BPV kunnen worden ingepland.

De hoeveelheid functionaliteiten binnen de portalen is afhankelijk van afgenomen modules binnen de EduArte suite.

Klik hier voor een functionele beschrijving van de EduArte portalen.