Selfservice

       Met EduArte Selfservice verbetert u de communicatie met uw deelnemers en regelen deelnemers voortaan een aantal zaken zelf.

      Voor deelnemers is het vanzelfsprekend om vandaag de dag hun zaken online te regelen, dus ook hun schoolzaken. EduArte Selfservice biedt hen de mogelijkheid dit te doen. Maakt u gebruik van EduArte Selfservice, dan activeert u eenvoudig de functionaliteit die speciaal voor Selfservice is ontwikkeld op basis van de door u gebruikte EduArte servicemodules.

Resultaten en BPV-gegevens

      Welke resultaten u uw deelnemers wilt tonen? U stelt het op onderwijsproductniveau in. Vervolgens kunt u aangeven welk type resultaten getoond worden: alles, geen, alleen de formatieve toetsen of alleen de summatieve toetsen. Wilt u daarbinnen alle resultaten laten zien of alleen de definitieve? En wilt u alleen de resultaten tonen die bij een bepaalde verbintenis horen? De keus is aan u.

      Naast hun resultaten kunnen deelnemers ook alle aangemaakte BPV-inschrijvingen zien, inclusief de bedrijfscontactgegevens. Zowel de resultaten als BPV-gegevens komen uit EduArte/KRD.

Berichten

      Specifieke berichten voor specifieke groepen plaatst u eenvoudig in EduArte Selfservice. Gedurende de opgegeven periode zal het bericht leesbaar zijn. Geeft u aan dat een bericht verplicht gelezen dient te worden, dan ziet de gebruiker het bericht direct na het inloggen. Hierna dient het expliciet te worden weggeklikt.

Groepen

      Indien gewenst kan een deelnemer de groep of groepen waartoe hij of zij behoort of behoorde inzien. Naast groepscodes en betreffende deelnemers worden ook de pasfoto's getoond.

Documenten

      Het is mogelijk om documenten die in het deelnemerdossier zitten via Selfservice beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld de deelnemer en de ouders / verzorgers. Indien gewenst kunnen deelnemers zelf documenten uploaden naar hun dossier.

Feedback   

      Deelnemers kunnen hun op- of aanmerkingen over EduArte Selfservice kwijt in het feedback deel. Hun feedback kunt u inzien en wordt door Educus gebruikt om de servicemodule te verbeteren.

Ouders / verzorgers

       Voor deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar heeft u de mogelijkheid ouders / verzorgers toegang te geven tot EduArte Selfservice. Daarna dient de deelnemer zelf toestemming te geven (in noodzakelijke gevallen kunt u dit overrulen).

Extra mogelijkheden Selfservice uit EduArte servicemodules

Voor de volgende EduArte servicemodules is selfservice functionaliteit ontwikkeld.

       Participatie

       Maakt u gebruik van EduArte Participatie dan zien deelnemers zowel hun dag- als weekroosters. Alle afspraken die in EduArte Participatie staan, worden naar wens ook in EduArte Selfservice getoond. Daarnaast heeft de deelnemer een overzicht van de inloopcolleges en kan hij of zij zich hiervoor online inschrijven. Natuurlijk zijn ook de aan- en afwezigheidsgegevens over de diverse perioden door de deelnemer in te zien. Aan- en afwezigheidsmeldingen kunnen eventueel door de deelnemers  zelf of door andere gebruikers zoals ouders / verzorgers worden ingevoerd.

Onderwijslogistiek

       Heeft u EduArte Onderwijslogistiek dan kunt u de deelnemers de mogelijkheid geven om zelf een studieprogramma samen te stellen en aan te geven welke onderwijsproducten hij of zij in een bepaalde periode wil volgen.

       BPV Matching

       Met de servicemodule BPV Matching heeft u de mogelijkheid om in EduArte Selfservice voorlopige en definitieve matches te tonen. Indien u wenst kan de deelnemer via de module zichzelf matchen, bijvoorbeeld via Stagemarkt of de instellingsrelaties. 

Hoe het werkt 

  • Signalering

        Voor extra gebruiksgemak stellen gebruikers (op de gewenste onderdelen) signalering in. Er komt dan een  signaal in de servicemodule zelf of via e-mail wanneer er iets is gewijzigd.

  • Veiligheid

        De servicemodule maakt weliswaar gebruik van de EduArte database, maar het is een aparte applicatie. Deze staat los van de overige EduArte programmatuur. Hierdoor kunnen deelnemers niet ‘per ongeluk' in de administratieve pagina's komen. Dat is wel zo veilig.

  • Single Sign-On

        EduArte Selfservice heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van Active Directory zodat het opgenomen kan worden in de Windows  Single Sign-On omgeving. Meer informatie hierover staat apart beschreven in de factsheet EduArte Single Sign-On.