Toets- en Examenlogistiek

EduArte Toets- en Examenlogistiek helpt u met het efficiënt plannen, uitvoeren en verwerken van toetsen, en (centrale) examens.

Korte beschrijving van de module

Het hart van de module is het toetsinstrument. Aan dit toetsinstrument koppelt u een toets/examen. Dit is een elektronisch document waarin de vragen/opdrachten zijn opgenomen. Rond dit toetsinstrument vindt het proces van constructie en goedkeuring plaats. Wanneer het instrument is goedgekeurd, wordt overgegaan tot het plannen. Overigens is het ook mogelijk om meer ad-hoc te werken als het gaat om (ontwikkelingsgerichte) toetsen.

Bij het plannen geeft u aan wanneer een toetsinstrument wordt ingezet. U koppelt studenten, medewerkers, tijd, plaats en dergelijke. Hiermee worden automatisch agenda-afspraken gegenereerd bij de betrokkenen.

Rond dit proces is informatievoorziening van groot belang. Uitnodigingen, processen verbaal, het printen van de toets/examen zelf en dergelijke kan allemaal vanuit de applicatie.

Op basis van het toetsinstrument worden vervolgens resultaten ingevoerd, ongeacht in welke groep/opleiding een student zit.

Features

 • Volledige integratie met de onderwijscatalogus van EduArte;
 • Volledige integratie met de resultaatstructuren binnen EduArte;
 • Inschrijven van studenten op toetsen/examens in workflow/EduArte onderwijs;
 • Voordracht/inschrijven student op basis van:
  • SLB
  • Een behaald resultaat
  • Een document
  • Studieduur
  • Studievoortgang
 • Koppeling met Facet
 • Toetsmoment zowel ad-hoc als plannen
 • Examens gepersonifieerd te printen;
 • Gebruik beoordelingsformulieren mogelijk;
 • Elektronisch proces verbaal
 • Werken met (verspeelde)herkansingsmomenten;
 • Volledige integratie met de kernregistratie in EduArte;
 • Overzichten van toetsmomenten voor medewerkers en studenten.

Kortom: een zeer volledige module die u helpt met het efficiënt plannen, uitvoeren en verwerken van toetsen en (centrale)examens.