Een nieuwe EduArte authenticator; een groot project, belangrijk voor u

Recentelijk zijn we binnen Educus begonnen met het inbouwen van een nieuwe authenticator voor EduArte.

Een authenticator is een stuk functionaliteit die ervoor zorgt dat een gebruiker die de juiste gegevens heeft, kan inloggen in de applicatie en die ongewenste gebruikers buiten houdt. Functioneel merkt u hier niets van. Het zorgt ervoor dat we beter voorbereid zijn rondom security en privacy en technisch beter voorbereid zijn op zaken die in de (nabije) toekomst op ons afkomen. De uitrol van de authenticator staat gepland voor release 2.50 (oktober 2017). Om te zorgen dat we niet geconfronteerd worden met verrassingen zijn we dus al begonnen met de ontwikkeling. Eén van de zaken die we in deze fase al gedaan hebben is een inventarisatie van de verschillende login-flows die we nu ondersteunen en die we natuurlijk moeten blijven ondersteunen. Na de realisatie van de basis flow (loginnaam en wachtwoord) gaan we de overige flows ontwikkelen. Deze flows zijn:
* ADFS
* Surfconext
* Vasco
We hebben de scholen via de servicemanagers benaderd met de vraag of zij in het testtraject willen participeren.

 Terug naar de nieuwsbrief.