Nieuws uit de ontwikkelteams

Release 2.49
In 2.49 zijn vooral noodzakelijke aanpassingen voor doorontwikkeling BRON, HKS en Inschrijving op domeinen en de examenaanpassingen VO/VAVO doorgevoerd. Een aantal prettige verbeteringen wordt hieronder kort beschreven.
* In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat de mutatiebeperking en het robuust maken van de koppeling tussen verbintenis en BPV veel aandacht zouden krijgen. We hebben deze volgens planning uitgeleverd. U wordt geadviseerd de releasenotes door te nemen.
* Verder is het op het gebied van versie 2.49 goed om te weten dat met de diplomering in het vooruitzicht de deelnemernummers en de namen van de deelnemers zijn vastgezet bij horizontaal scrollen in de groepsgewijze en collectieve resultatenschermen. Dit maakt de vaststellingsvergaderingen wat gemakkelijker. Deze aanpassing is gedaan op basis van de hoog geprioriteerde wensen van het  rfc-overleg. In de releasenotes vindt u nog meer gerealiseerde wensen terug.
In release 2.49 is met de ontwikkeling van samenwerken en communiceren door een Office365 integratie de basis module Digitaal Leren en Lesgeven (DLL-basis) opgeleverd. Ook de aansluitende module Portfolio is ontwikkeld en opgeleverd.

2.49 Valuepack 1
Inmiddels is gestart met de realisatie van valuepack 1, hierin zitten onder andere uitbreidingen op de modules BPV matching, Toets- en examenlogistiek (T&E) en Onderwijslogistiek (OLS). Dit laatste om het proces rondom het kiezen van keuzedelen en de administratieve verwerking te versterken.

Voorbereidingen nieuwe DLL modules release 2.50
We zijn ook gestart met de drie grote thema’s voor release 2.50 in oktober.
Ten eerste willen we mogelijk maken dat met een koppeling via linkjes naar de educatieve, digitale content (van uitgeverijen en andere contentleveranciers die zijn aangesloten via de ECK2 koppeling bij de Kennisnetfederatie), direct gebruik kan worden gemaakt van deze digitale content.
Ten tweede wordt het mogelijk om digitale toetsen vorm te geven en af te nemen bij studenten door een integratie met het digitale toetsprogramma.
Tot slot maken we het mogelijk bij de monitoringsfunctionaliteit, als er een licentie door de school is afgenomen, gebruik te maken van een externe oplossing voor plagiaatcontrole.
We houden u op de hoogte. Ondertussen loopt de ontwikkeling van de Portalen en Digitaal Leren en Lesgeven uiteraard in hoog tempo door.

Terug naar de nieuwsbrief.