Nieuwsbrief EduArte december 2016

In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de volgende onderwerpen:

EduArte Klantendag: dinsdag 14 maart 2017

Noteer alvast in uw agenda: op dinsdag 14 maart houdt Educus weer haar Klantendag EduArte.
Meer informatie volgt later! 

Leuk ... introductie EduArte app op lichtkranten in de school

 

Digitaal ondertekenen vergroot gebruiksgemak en verlaagt kosten

 Binnen EduArte heeft Educus een koppeling met onderteken.nl (Evidos) gerealiseerd. Hiermee wordt digitaal ondertekenen mogelijk gemaakt. De overeenkomsten met deelnemers hoeven niet meer geprint en opgestuurd te worden, maar kunnen totaal digitaal worden afgehandeld. Dit levert voor school en deelnemers vele voordelen op. Horizon College en MBO Utrecht testen deze begin 2017 in pilotvorm alvorens de koppeling breder in de markt ingezet zal worden. In de eerste nieuwsbrief van 2017 hier meer over.             

T&E logistiek versterkt met Facet en TOA

De module T&E logistiek wordt op korte termijn versterkt met twee webservice koppelingen: Facet & TOA. Lees hier meer over deze verrijking van de module

Workflow toekennen aan ‘Mentor’

In versie 2.48 komt deze veelgevraagde aanpassing beschikbaar, lees er hier meer over

Nieuwe module: Portfolio

Er wordt op dit moment gewerkt aan de realisatie van een portfolio module die in het EduArte Studentenportaal beschikbaar komt. Lees hier meer over deze ontwikkeling.

Studenten geven hun mening!

In de periode voor en na de kerstvakantie toetsen we met studenten van Zadkine en het ROC van Amsterdam of onze ideeën en plannen aansluiten bij hun wensen en behoeften op het gebied van het Portfolio en het Dashboard in het Studentenportaal. Dit levert nuttige informatie op voor ons ontwikkelteam. Lees hier meer over deze gesprekken met MBO studenten.        

Digitaal Leren en Lesgeven in de onderwijspraktijk inzetten, dat kan! 

Hoe? Lees hier meer.

Expertgroep Digitaal Leren en Lesgeven

Vanuit verschillende EduArte gebruikers is vanuit onderwijsmanagement veel interesse getoond in onze nieuwe ELO module ‘Digitaal Leren en Lesgeven’. Met deze enthousiastelingen van het eerste uur willen we graag een expertgroep vormen. Lees hier meer over dit initiatief.

Aanbestedingen

Met trots informeren wij u dat Zadkine haar aanbesteding voor het gebruik maken en/of diensten rondom een studenteninformatiesysteem definitief aan ons heeft gegund. Op 16 december heeft Onderwijsgroep Tilburg haar aanbesteding voor een Integraal Student Informatiesysteem aan ons gegund.

Algemeen Directeur Educus

Per 1 oktober is René van den Berg benoemd als Algemeen Directeur Educus. René heeft hiervoor 3 jaar bij ROC Midden Nederland gewerkt in de functie van directeur ICT & Informatiemanagement. Tevens is René binnen de Iddink groep verantwoordelijk voor de BVE markt. Vanuit die rol is hij verantwoordelijk voor de instellingen die Magister BVE gebruiken.

Release 2.47

In release 2.47 is op 9 december jl. ‘Doorontwikkeling Bron’ in combinatie met ‘Inschrijving op Domeinen’ op productie gegaan. Een aanpassing in de kern van de applicatie waar meer dan een jaar met veel zorg en toewijding naar toe is gewerkt. In de loop van januari worden de scholen aangesloten op het nieuwe Bron.

Fijne feestdagen

Namens alle medewerkers van Educus wensen wij u fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

EduArte Communicatie

Voor meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief, voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een presentatie, neem contact op met Educus:

Geke van Dijk, Geke.vandijkantispam@ln.sucude