Expertgroep Digitaal Leren en Lesgeven

Digitaal Leren en Lesgeven willen we dichtbij en samen met de onderwijspraktijk verder ontwikkelen om het beste product te kunnen bieden voor onze doelgroepen docent, student, ouder en BPV bedrijf.

We hebben al een klankbordgroep met docenten en één met studenten. Hier wordt specifieke functionaliteit getoetst op o.a. gebruiksvriendelijkheid en intuïtiviteit.

In de op te richten expertgroep willen we de overview bespreken en delen op het gebied van processen, ontwerp, planning en implementatie.

Deze expertgroep is uiteraard beperkt van omvang. We vinden het belangrijk iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van ‘Digitaal Leren en Lesgeven’. Om dat te waarborgen zullen we regelmatig webinars organiseren om alle andere enthousiastelingen te informeren (en deze groep groeit gestaag). Wilt u zich hiervoor aanmelden, neem dan contact op met Geke van Dijk, geke.vandijkantispam@ln.sucude.

Over bovengenoemde initiatieven en de concretisering daarvan in de komende maanden, zullen we u uiteraard op de hoogte houden.

Terug naar de Nieuwsbrief