Nieuwe module: Portfolio

Het ontwikkelproces met bijbehorend ontwerp

Heel graag nemen we jullie mee in het ontwikkelproces van het Portfolio voor studenten en het bijbehorende ontwerp. Vanzelfsprekend kan de uiteindelijke functionaliteit er anders uit komen te zien. We toetsen namelijk in de periode voor en na de Kerstvakantie met studenten van Zadkine en het ROC van Amsterdam of onze ideeën en plannen aansluiten bij de wensen en informatiebehoefte van studenten. Zie hiervoor het artikel “Studenten geven hun mening”.

Als student in het portaal heb je straks de beschikking over je eigen digitaal portfolio. Je hebt een persoonlijke map tot je beschikking waarin je persoonlijke competenties onderbouwd met bewijzen kwijt kunt. Hiermee kun je aantonen welke vaardigheden / competenties je bezit, hoe ver je daarmee bent en wat je nog wilt en/of moet bereiken daarin. Oftewel: wie ben ik, wat kan ik, waar ben ik goed in, wat wil ik, wat kan en/of moet ik nog leren, waar kan ik nog verbeteren.

Met het opbouwen van een portfolio neemt de student een stuk eigen verantwoordelijkheid voor zijn leerproces. Reflecteren, documenteren en selecteren wat in het portfolio thuishoort en waarom, kan de student met het portfolio op een eenvoudige manier vormgeven en beheren. De student kan zijn portfolio delen met bijvoorbeeld een toekomstige werkgever of meenemen naar een vervolgopleiding.

Hieronder tonen we een eerste ontwerp van het Portfolio voor studenten.

“De schermafdrukken zijn voorlopige ontwerpen en kunnen nog aangepast worden.”

 Terug naar de Nieuwsbrief