Workflow toekennen aan 'Mentor'

Tijdens de meest recente klantendag hebben we bij u gevraagd op welke punten wij de module Workflow verder zouden moeten ontwikkelen. Een aantal wensen hebben we in de 2.45 en 2.46 releases opgepakt (Vergeet u de releasenotes niet te analyseren om vervolgens deze aanpassingen te implementeren binnen uw instelling?).

In versie 2.48 komt een veelgevraagde aanpassing beschikbaar. Vanaf dan is het mogelijk om een activiteit automatisch te laten toewijzen aan de medewerker die op dat moment mentor van de betreffende student is. Tevens geeft dit mogelijkheden voor extra signaleringen via de homepage en e-mail. In het geval er meerdere mentoren op systeemdatum zijn, dan is de activiteit voor alle mentoren van de student beschikbaar. Wordt de mentor ontkoppeld van de student? Dan verdwijnt de activiteit ook uit haar overzicht.

 

 Terug naar de Nieuwsbrief