Ontwikkelingen EduArte Portalen en Digitaal Leren en Lesgeven

De in 2.48 toegevoegde ‘Mijn groepen’ ingang voor de docent krijgt een nieuw scherm voor aan– en afwezigheidsoverzicht. De docent kan per groep en per vak de aanwezigheid bekijken voor zijn lessen. Een veel gehoorde wens vanuit de onderwijspraktijk.

"voorlopig design"

De ouder / verzorger kan vanaf de april release zelf een absentiemelding doen via het ouderportaal. De parameters voor absentiemeldingen en oudertoegang zijn instelbaar geworden.
Voor de docent zijn er meer mogelijkheden om de deelnemerbegeleiding vanuit het portaal te verzorgen.

In release 2.49 is het portfolio voor studenten beschikbaar en ook de integratie met Office 365 op het gebied van samenwerken en communiceren is dan klaar voor gebruik.

Er wordt druk doorontwikkeld op onze module Digitaal Leren en Lesgeven. De reacties zijn zeer positief en we hopen snel met de eerste teams in de praktijk van start te kunnen gaan.

Het werken met de studiewijzer en opdrachten wordt verder geoptimaliseerd voor deze release. Het koppelen van onderwijsproducten en toetsen wordt eenvoudiger, de navigatie in de studiewijzer wordt uitgebreid in zowel de bewerk – als de werkmodus voor studenten en docenten. Het arrangeren van studiemateriaal wordt mogelijk gemaakt.

Terug naar de Nieuwsbrief