Nieuwsbrief EduArte juni 2016

In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de volgende onderwerpen:

EduArte Portalen en Digitaal leren en lesgeven

De eerste resultaten van de nieuwe mogelijkheden rondom huiswerk en studiewijzer zijn zichtbaar. De getoonde schermen kunnen hier en daar nog aangepast worden richting een definitieve versie, maar de functionaliteit is al goed te tonen. Klik hier voor meer informatie met schermvoorbeelden rondom huiswerk, studiewijzer en monitoring.  

EduArte Studenten App

De nieuwe native Studenten App van EduArte is vanaf 1 juli aanstaande beschikbaar. Klik hier voor meer informatie en een voorproefje van de app.      

Van EduArte Selfservice naar EduArte Studentenportaal

Veel MBO instellingen maken gebruik van de EduArte module Selfservice voor studenten. Vanaf de zomervakantie kunnen deze instellingen begeleid door een EduArte consultant de overstap maken naar het EduArte Studentenportaal. Lees hier meer over de overstap van Selfservice naar het Studentenportaal.

Clientele

Educus streeft naar meer transparantie in de RFC's. Daarom wordt er per 13 juni informatie vanuit het RFC naar het incident gepusht. Hiermee ziet u bijvoorbeeld de versie waarin het RFC is opgenomen. Ook krijgt u nu in uw incident een kopie van de voorlopige releasenote. Het voordeel hiervan is dat u al tijdig, voor acceptatie, kunt zien wat er gewijzigd is. Binnenkort komt er een wekelijks rapport op de portal met een overzicht van alle releasenotes die tot dan toe in de opkomende versie opgenomen zijn. Communicatie hierover volgt op de portal.

Communicatie

Voor meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief, voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een presentatie, neem contact op met Educus:

Geke van Dijk, geke.vandijkantispam@ln.sucude