Nieuwsbrief EduArte juni 2017

Nieuws uit de ontwikkelteams

Heel graag nemen we u mee in de ontwikkelingen van release 2.49 en 2.49 VP1 én blikken we vooruit naar release 2.50.

Lees hier meer over de uitbreidingen in de modules BPV matching, Onderwijslogistiek en Toets- en Examenlogistiek.

Op het gebied van de EduArte Portalen en Digitaal Leren en Lesgeven is er veel nieuwe functionaliteit beschikbaar gekomen in de afgelopen releases. Lees hier meer over deze releases.

Een voorproefje van versie 2.50

Het productteam is al druk bezig met release 2.50, een grote release waar heel veel functionaliteit in zal zitten. Hierover houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte.

Alvast een tipje van de sluier van de ontwikkelingen:
- Controle op de geldigheid generieke examenresultaten Nederlands en Rekenen bij diplomering
- Een aantal uitbreidingen op de mogelijkheden van de digitaal aanmeld wizard
- E-mailen van praktijkopleiders en contactpersonen binnen de BPV
- Online toetsen wordt mogelijk vanuit het Docenten- en Studentenportaal
- De docent kan gebruik gaan maken van Plagiaatcontrole bij opdrachten
- Linkjes naar Digitale Educatieve content

En nog veel meer …

Cibap test Digitaal Leren en Lesgeven

Onder leiding van Rick Hazebroek is Cibap vakschool voor verbeelding, aan de slag gegaan met de studiewijzer en opdrachten van de module Digitaal Leren en Lesgeven. Lees hier het verslag van Rick.

Samenwerken aan en communiceren over opdrachten d.m.v. Office 365 integratie

Vanaf release 2.49 is het mogelijk om door middel van een integratie met de groepen functionaliteit van Office 365, samen te werken aan opdrachten en hierover te communiceren. Heel graag lichten we hier deze mooie, praktische mogelijkheid nader toe.

EduArte kort nieuws

Winnaar ‘Beste studiewijzer’ EduArte klantendag 14 maart
Voor diegenen die mee hebben gedaan aan de Studiewijzer workshop op de EduArte klantendag staat hieronder de winnaar vermeld van de ‘Beste studiewijzer 14-03-2017’.

And the winner is:

Studiewijzer ‘Tuinaanleg’, gemaakt door de heer R. Hodzelmans en mevrouw I. Kooijman.

De prijs, een powerbank ‘powered by EduArte’, wordt naar jullie opgestuurd.
Dank allen voor jullie creativiteit en enthousiasme!

EduArte Communicatie

DUO congres
Op het MBO congres van DUO op 22 mei jl. bent u bijgepraat over de vele projecten die momenteel gaande zijn. Als marktleider in het MBO zijn wij hier nauw bij betrokken, lees hier een kort verslag.

Voor meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief, voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een presentatie, neem contact op met Educus:
Geke van Dijk, Geke.vandijkantispam@ln.sucude