Cibap test Digitaal Leren en Lesgeven

Onder leiding van Rick Hazebroek is Cibap vakschool voor verbeelding, aan de slag gegaan met de studiewijzer en opdrachten van de module Digitaal Leren en Lesgeven. Hieronder het verslag van Rick.

Mijn naam is Rick Hazebroek. Ik ben 27 jaar en geef inmiddels drie jaar les op Cibap vakschool voor verbeelding in Zwolle. Ik geef les in grafisch-interactieve vormgeving en digitale vaardigheden aan fase 1 studenten. Cibap is voor mij een plek waar creativiteit bruist. ‘Cibappers’ zijn leergierig, vindingrijk en erg nieuwsgierig. Vooral tijdens een schouw, een moment waarin een student zijn of haar werk op geheel eigen wijze presenteert zie ik dat terug. Maar onze studenten hebben (net als elke andere puber) ook erg behoefte aan sturing, structuur en met name duidelijkheid.

Toen we gedurende dit jaar een enquête onder fase 1 studenten hielden, was in hun antwoorden duidelijk terug te lezen dat ze nog meer behoefte hadden aan structuur en duidelijkheid.
Toen ik de vraag kreeg of ik het nieuwe Docentenportaal en de module Digitaal Leren en Lesgeven van EduArte wilde gaan testen, was ik dan ook meteen nieuwsgierig wat de reacties van mijn studenten zouden zijn als ik het zou gaan inzetten in mijn lessen; of het zou zorgen voor meer structuur en of het de leerprestaties ten goede zou komen. Ik had voor het maken van studiewijzers inmiddels verschillende oplossingen gebruikt, maar nooit werkte het helemaal soepel.

We zijn toen een pilotgroep gestart. Met verschillende docenten zijn we aan de slag gegaan met het maken van een studiewijzer voor de komende periode.

Ik wilde graag dat mijn studiewijzer een sterke aanvulling werd op mijn lessen. Ik ben onderzoek gaan doen naar het inrichten van een studiewijzer, het schrijven van opdrachten en het beoordelen ervan. Ik wilde weten hoe ik met opdrachten de zelfstandigheid kon motiveren en het leerrendement kon verhogen. Met name het boek Aan de slag! van M. Ploegman & D. de Bie heeft mij erg geholpen; een echte aanrader.

Mijn onderzoek heeft mij doen realiseren dat Digitaal leren en Lesgeven (DLL) alleen het verschil niet gaat maken. Het gaat erom hoe de docent het inzet. Dat kan het verschil maken.

“Meneer, dit was de beste les van het hele jaar”, reageerde een toch best wel kritische jongen.

En toen kwam de eerste les van de nieuwe periode. Ik liet de studenten zien hoe ze de studiewijzers en opdrachten konden bekijken en hoe ze opdrachten konden inleveren. Daarna ben ik de les begonnen. We gingen aan de slag met de nieuwe opdracht die ik had ontworpen naar aanleiding van mijn onderzoek.

Aan het eind van de les vroeg ik wat ze van deze les vonden. De reacties waren stuk voor stuk positief. “Meneer, dit was de beste les van het hele jaar”, reageerde een toch best wel kritische jongen. Mijn dag kon niet meer stuk.

Ik ben erg blij met de mogelijkheden van de module DLL en de manier waarop we samen met Educus kunnen kijken naar verbetering. Volgend jaar gaan we DLL verder introduceren in ons onderwijs, ik heb er zin in!

Terug naar de nieuwsbrief