DUO congres

Op het MBO congres van DUO op 22 mei jl. bent u bijgepraat over de vele projecten die momenteel gaande zijn. Als marktleider in het MBO zijn wij hier nauw bij betrokken.

Een greep uit de landelijke initiatieven en overleggen waar Educus bij betrokken is.

  • Leveren van vooropleidinggegevens na aanmelding: het is de bedoeling om al in eerder stadium als ROC gegevens van de vooropleidingen van studenten te ontvangen van DUO, om zo het intakeproces beter uit te kunnen voeren. Hiervoor worden momenteel de juridische implicaties onderzocht.
  • Na het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs, zal het voortgezet onderwijs en VAVO de derde sector zijn die overgaat op een BRON uitwisseling op basis van real-time bericht uitwisseling. We participeren in de werkgroep die als doel heeft om per 01-01-2019 over te gaan naar het nieuwe BRON. Ook hier zullen we de betrokken klanten begeleiden tijdens de livegang.
  • Keuzedelen blijven de gemoederen bezig houden. De module Onderwijslogistiek biedt hier ondersteuning voor. Met SBB namens het ministerie zijn we in gesprek over verbeteringen in het uitleveren van de kwalificatiedossiers en keuzedelen.
  • RIO: Iedere instelling heeft een eigen BRIN nummer. Op basis hiervan krijgt de instelling ook weer de bekostigingsinformatie terug. Dit is grofmazig. Daarom is het initiatief RIO gestart, dat staat voor Register Instellingen en Opleidingen. Dit met als doel om eigen organisatorische eenheden te kunnen opvoeren bij DUO en daar op termijn ook met DUO mee kunnen uitwisselen, op het gebied van alle processen en applicaties. In eerste instantie zal dit toegepast gaan worden in de BRON-uitwisseling MBO.
  • De Educatieve Content Keten: dit initiatief heeft als doel om op een veilige en transparante manier alle leveranciers in het leerproces op elkaar aan te sluiten. Een belangrijke consequentie van dit project zal zijn dat elke MBO student een uniek nummer krijgt, waarmee binnen de keten uitgewisseld wordt, het zogenaamde ECK-ID. Dit is een stuk veiligere oplossing dan uitwisseling op basis van BSN. EduArte zal een identiteitsprovider worden in deze keten. Dus de plek waar het proces begint en waar een ECK-ID uitgegeven kan worden.

Kortom, we zijn druk bezig om u als EduArte klant bij deze overleggen te vertegenwoordigen en er voor te zorgen dat uw organisatie probleemloos kan werken.

Terug naar de nieuwsbrief