Nieuwe functionaliteit EduArte Portalen en Digitaal Leren en Lesgeven

Portfolio voor de student
Het “Portfolio” voor de student is opgeleverd. De student kan vanuit zijn set aan basisgegevens zijn eigen portfolio’s samenstellen en beschikbaar stellen. Hij kan hierbij referenties toevoegen, werkervaringen, vaardigheden, interesses en concrete producten. De student kan zo snel een CV samenstellen of een showportfolio.

Samenwerken en communiceren (Office 365)
Het kunnen samenwerken aan opdrachten en het communiceren hierover tussen studenten en docenten is ook opgeleverd. Dit hebben we bewerkstelligd door een integratie met Office 365.

Zowel in het Studenten- én Docentenportaal als in de eigen Office 365 omgeving van de docent en student, kan gebruik worden gemaakt van de “groepen functionaliteit”. Met daarbij de mogelijkheid om bestanden bij te sluiten en gesprekken te starten. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u nog meer over de uitgebreide mogelijkheden lezen.

Studiewijzer en opdrachten
In de afgelopen release en vooral in de aankomende release hebben we veel verfijning aangebracht in het werken met de “studiewijzer en opdrachten”. Hierdoor hebben we twee belangrijke doelen bereikt.

  1. De docent kan op een laagdrempelige manier een studiewijzer aanmaken en onderhouden. Er is een prachtig uploadpanel bijgekomen om eenvoudig lesmateriaal bij te sluiten en te arrangeren. De docent heeft de mogelijkheid op thema te zoeken en te arrangeren.
  2. De overzichten voor student en docent m.b.t. de opdrachten en taken zijn fors uitgebreid. De docent ziet op zijn dashboard en in zijn opdrachtenoverzicht of er nieuwe (versies van) opdrachten zijn ingeleverd en door wie. Hij kan hier direct op doorklikken om in te zien en / of te beoordelen.

De student heeft in één oogopslag een totaaloverzicht van al zijn taken (huiswerk, toetsen, (inlever)opdrachten) met deadlines, resultaten en beoordelingen. Dit noemen we de “werklijst”.

Stagewijzer
De stagewijzers die in het kader van de BPV aangemaakt worden door docenten en onderwijsbegeleiders, kunnen nu gekoppeld worden aan de juiste stagiaires. Deze zijn zo inzichtelijk voor de betreffende praktijkopleider van de stagiaire.

EduArte Portalen: OLS, participatie, DBS en meer..
De docent kan voortaan, mocht dat wenselijk zijn, ingediende keuzedelen van studenten afhandelen. Via zijn “Portaal” krijgen studenten en mentoren signalen aangaande te maken of af te handelen keuzes.

Ook krijgt de docent vanaf deze release signalen m.b.t. verzuim.

  • De ouder kan een absentiemelding doen via het ouderportaal en heeft inzicht in de huiswerktaken van zijn kind(eren).
  • De leeftijd waarop een absentie mag worden gemeld en waarop de ouder toegang heeft tot de gegevens van zijn kind(eren) is instelbaar gemaakt.
  • In het kader van DBS is de dossierpagina overzichtelijker gemaakt d.m.v. nieuwe filtermogelijkheden en de begeleidingsformulieren uit EduArte zijn aan te maken en te gebruiken in de Portalen.

Terug naar de nieuwsbrief