Nieuws uit de ontwikkelteams

Release 2.50

Op vrijdag 10 november is de eerste tranche van vier scholen live gegaan met release 2.50. Omdat de aanloop naar de livegang weerbarstig bleek, hebben we gekozen voor een eerste tranche die qua grootte beperkt was, maar voor wat betreft functioneel gebruik en authenticatie een goede afspiegeling van de markt is. Tijdens het weekend van deze livegang is er intensief contact geweest met de scholen om na te gaan of er problemen zouden optreden. Deze werden niet geconstateerd zodat we vol vertrouwen verder zijn gegaan met de 2e tranche van 17 scholen. Tijdens deze livegang is er door het uitrolteam zowel in het weekend als op de maandag en de dinsdag scherp gemonitord op problemen. Ook tijdens deze tranche traden geen problemen van serieuze omvang op. Daarom zijn we vol vertrouwen in aanloop naar de derde en laatste tranche. Tot, gedurende en na de livegang van deze tranche blijven we extra monitoren op mogelijke problemen.

De moeilijkheden rond de uitrol van 2.50 hebben uiteindelijk vier tot acht weken vertraging opgeleverd. We zijn ons bewust van de impact op de processen en projecten binnen de scholen die dit uitstel tot gevolg heeft. Dat vinden we oprecht erg vervelend. Volgens planning live gaan met 2.50 bracht echter, in onze ogen, onaanvaardbare risico’s met zich mee. De kans dat de operatie serieuze hinder had opgelopen is aanzienlijk. Daarom hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. We zijn blij te kunnen constateren dat alle extra controles, testen en andere beheersingsmaatregelen hun vruchten hebben afgeworpen. We zijn blij en dankbaar te kunnen constateren dat onze klanten zich zeer coöperatief hebben opgesteld bij de indeling in tranches. Dat heeft ons de kans gegeven deze livegang gecontroleerd uit te voeren.

Een vooruitblik naar 2.51

Archivering en verwijdering
De AVG/privacywet dwingt u om niet langer dan nodig gegevens te bewaren in een applicatie als EduArte. Momenteel kunt u al documenten verwijderen. We gaan de gegevensgebieden die u kunt verwijderen of archiveren stap-voor-stap uitbreiden zodat u de tools heeft om de administratie op orde te houden. Denk hierbij aan het kunnen verwijderen van Aan- en afwezigheidsgegevens op basis van selectiecriteria.

BRON VO/VAVO
Na het HO, PO en MBO gaan ook het VO en VAVO begin 2019 over op realtime gegevens uitwisselen met BRON. Hiervoor creëren we een geheel nieuwe interface in nauwe samenwerking met DUO. Zie ook het afzonderlijke artikel in deze nieuwsbrief.

Examendossier
Naast het administratief en pedagogisch dossier komt er een examendossier beschikbaar bij de student. Het nieuwe hieraan is dat er per opleiding/per cohort via een template aangegeven kan worden welke documenten aanwezig moeten zijn als een student op deze opleiding een verbintenis heeft. Dit template ziet u terug bij de studenten en daar kunt u door het uploaden van bestanden of het afvinken van dossieritems het examendossier compleet maken.

Externe documentenopslag
We zijn druk bezig met het realiseren van een veilige documentenopslag in de cloud (Microsoft Azure) in plaats van in de EduArte database. Voor u gaat er niet veel veranderen, de bestanden blijven gewoon vanuit de dossiers in de applicatie opvraagbaar en downloadbaar. Het is wel een belangrijke stap om de belasting en omvang van de databases te verminderen.

Whitelabel 2.1
SBB heeft nieuwe webservices voor het up-to-date houden van uw bedrijfsgegevens en het opvragen van stageplaatsen. Deze nieuwe webservices bouwen we in de applicatie in en nemen gaandeweg een aantal voordelen mee wanneer de nieuwe webservices deze bieden. Denk aan het bij Stagemarkt ophalen van stageplaatsen op basis van niveau van de opleiding van de student. Verder houden we grote schoonmaak rondom wat oude functionaliteit die nog uitging van codeleerbedrijven en kenniscentra.   

Toets- en examenlogistiek
U kunt diverse verbeteringen in de module toets- en examenlogistiek tegemoet zien in release 2.51. Onder andere verbeteringen aan de veiligheid en werkbaarheid van de proces verbaal functionaliteit. Ook kunt u bij de inschreven studenten binnen een toetsmoment het aantal eerder gevolgde toetsmomenten binnen het aan toetsmoment gekoppelde toetsinstrument zien.

EduArte Portalen
Het Ouderportaal is flink uitgebreid. De ouder ziet, uiteraard met de juiste autorisatie, informatie over de BPV, studiewijzers, documenten, opleidingsinformatie, vakken, toetsmomenten en meer informatie over de mentor van hun kind(eren). Ook kan de ouder via zijn Ouderportaal een verlofaanvraag indienen.
In het huidige presentie weekoverzicht voor studenten gaan we een paar aanpassingen doorvoeren om het voor de student duidelijker en overzichtelijker te maken. Deze aanpassingen worden ingegeven door het feit dat een student vooral geïnteresseerd is in de daadwerkelijke aan- en afwezigheid. 
Met betrekking tot begeleiding van studenten in de Portalen zijn cruciale aanpassingen gedaan op het gebied van het bijsluiten en inzien van bestanden, verslagen, gesprekken en informatie door studenten en docenten.
De student dient vanaf 2.51 eerst zijn stage-uren via het logboek in, voordat de praktijkbegeleider en onderwijsbegeleider deze kunnen zien en vervolgens goed- of afkeuren.

EduArte Digitaal Leren en Lesgeven
Van veel docenten die aan de slag zijn met de Studiewijzers in DLL, horen we dat het kunnen arrangeren van taken zeer wenselijk is bij het vormgeven van de studiewijzer. Dit kan al bij thema’s en lesmateriaal. Vanaf 2.51 is dit ook mogelijk voor taken. Hieronder een afbeelding hoe dat in zijn werk gaat.

De docent krijgt in zijn opdrachtenoverzicht een mooi overzicht van nieuw ingeleverde opdrachten door zijn studenten. Dit ziet hij d.m.v. groene bolletjes vóór de betreffende opdracht. In de komende release maken we het mogelijk voor de docent om hier op te filteren zodat hij in één oogopslag alle nieuwe ingeleverde opdrachten ziet.

We hebben direct meegenomen in 2.51 dat ook de student d.m.v. groene bolletjes voor een taak in zijn werklijst ziet welke opdrachten door de docent voorzien zijn van feedback en / of een beoordeling. Tevens kan de student hier op filteren om ook een snel overzicht te creëren.
Als docent wil ik in een samenwerkruimte een nieuw Office-document kunnen aanmaken en direct bewerken, zodat ik vanuit de samenwerkruimte direct aan het werk kan en Office365 niet handmatig hoef te openen. In release 2.51 is dit gerealiseerd.

Voor de mentor hebben we het mogelijk gemaakt de opdrachten met feedback en beoordelingen van zijn studenten in te zien. Hij kan doorklikken om de daaraan gekoppelde studiewijzer te bekijken.

Als beheerder of eigenaar van een studiewijzer is het mogelijk in 2.51 om het eigenaarschap over te dragen naar een andere medewerker. Dit is wenselijk in het geval dat er personele wisselingen plaatsvinden of langdurig uitval van een collega.

Terug naar de nieuwsbrief