UX sessies bij Summa College in Eindhoven

Vijf docenten van Summa College reageerden erg enthousiast op onze oproep mee te denken over het design van nieuwe functionaliteiten in de EduArte Portalen en DLL. Voor de Iddink Group staat dit hoog op de agenda. De mening van onze gebruikers is cruciaal en wordt zéér gewaardeerd. Hieronder geven we vanuit het doel een samenvatting van de sessies en kijken we vooruit naar wat er nog zal gaan gebeuren op dit vlak.

Doel
We willen weten hoe de applicatie wordt ervaren en we willen enkele nieuwe schermen en bijbehorende functionaliteit voorleggen.
De nadruk ligt op het dashboard en de studiewijzer in combinatie met opdrachten.
Samenvatting
De interviews zijn geslaagd en we hebben veel nuttige informatie opgehaald. Hieronder leest u kort per onderdeel wat er is besproken.

Dashboard
De docenten vinden het nieuwe dashboard een verbetering. Het actuele rooster i.c.m. notificaties is een goede combinatie. Wel zien ze liever een scheiding tussen een notificatie die vraagt om een actie of handeling (absentie, beoordelen opdracht) en een notificatie die de gebruiker informeert (roosterwijziging, afspraak). Ze willen geen persoonlijke informatie van een leerling zien op het dashboard in verband met de privacy.

Studiewijzer
De docenten werken nu met Fronter. Als EduArte een goede ELO kan aanbieden dan heeft dat de voorkeur. Ze werken liever in één applicatie. Voor bepaalde vakken is het wel nodig om de applicatie beter te voorzien in mobiel gebruik of om een mobiele applicatie te maken.
De studiewijzers kunnen nog een verbetering gebruiken in uitleg.
 
Opdrachten
De docenten zijn erg enthousiast over de opdrachten functionaliteit. Dat studenten opdrachten kunnen inleveren, zij feedback kunnen geven en beoordelen en dat het resultaat direct in EduArte terechtkomt, is een groot voordeel. Het geeft de docent en de leerling meer flexibiliteit, het levert gemak op in de dagelijkse werkzaamheden.

Dossier en notities
De privacy van leerlingen is erg belangrijk en daar zijn de docenten zich bewust van. Het tonen van informatie over leerlingen in EduArte moet beperkt blijven. Zoals al eerder gezegd is het belangrijk goed te kijken naar de informatie die terechtkomt op het dashboard.

Aanbevelingen
Het is nodig om docenten meer invloed te geven op het dashboard zodat ze zelf tot op een bepaalde hoogte kunnen bepalen welke informatie ze wel en niet willen zien. Denk hierbij aan het instellen welke notificaties ze willen ontvangen (en in welke frequentie). Het dashboard dient op een smartphone te gebruiken te zijn. Dit geeft docenten de mogelijkheid om notificaties ook hierop te ontvangen.

Volgende stap
DLL functionaliteit wordt nu getest bij een tweetal Summa afdelingen. De resultaten worden gedeeld met het team en de UX designer. Met deze resultaten kunnen we de schermen verbeteren en nieuwe tests uitvoeren. Ook gaan we EduArte Digitaal Leren en Lesgeven testen bij studenten in de vorm van deze UX sessies.

Enkele quotes van de geïnterviewde docenten:

‘Erg fijn dat je een signaal krijgt als er iets is ingeleverd door een student, we kunnen dit nu niet zien...’

‘Begeleidingsitems zie ik liever niet op het algemene dashboard, maar op het mentordashboard…’

‘Dit is zo gaaf, dat je per opdracht een overzicht hebt! Dit is perfect, ik gebruik op de beamer wel eens the wall of shame, wie heeft het al ingeleverd en wie niet…’

‘Teveel notificaties is niet prettig, ik wil dat zelf kunnen beheren of instellen…’

Terug naar de nieuwsbrief