Uw administratie op orde

Als onderwijs het hart van uw organisatie is, dan is de kernregistratie het ruggenmerg.

In de kernregistratie komt alles samen: registratie van studenten, communicatie met Bron en andere externe partijen, het beheer van onderwijsovereenkomsten, diplomering, instroom, doorstroom en uitstroom.

Met meer dan 400.000 geregistreerde studenten is EduArte het marktleidende studentinformatiesysteem in het MBO-onderwijs.  

       De kenmerken van EduArte zijn: intuïtief, gebruiksvriendelijk, flexibel, modulair, verregaande integratie, razendsnelle ontwikkeling en keuzevrijheid. De onderliggende technologie zorgt voor zorgeloze gebruikers in flexibel onderwijs. EduArte brengt leren en toetsen, begeleiden en verantwoorden, beheren en faciliteren samen. Uw ideale applicatielandschap is dichterbij dan ooit. Het EduArte-concept geeft u vrijheid in het combineren van servicemodules met elkaar of met systemen van anderen. Met EduArte zorgt u dat:

  • de deelnemer zicht heeft op zijn voortgang en mogelijkheden;
  • bestuurders daadwerkelijk pro-actief kunnen sturen;
  • het management grip houdt op de ontwikkeling van de organisatie;
  • docenten en begeleiders de leerling en student vooraf kunnen adviseren en (bij)sturen;
  • externe partijen als overheid, bedrijfsleven, ouders en zorginstanties tijdig de voor hen relevante informatie ontvangen;
  • de administratie de informatievoorziening optimaal ondersteunt;
  • effectiviteit en efficiënte meetbaar maakt, zodat u weet of en hoe uw doelstellingen gerealiseerd worden.