Adviesinrichting – nieuwe stappen

Rondom de adviesinrichtingen Eduarte zijn de afgelopen maanden nieuwe stappen gezet. Deze hebben we op de klantendag van 3 oktober aan de aanwezige instellingen gepresenteerd. De highlights van deze presentatie willen we graag met u delen.

Proceshuis MBO

Samen met onze partner Bvolve brengen wij onze visie, missie en strategie op het MBO onderwijs in kaart in een proceshuis MBO. Dit proceshuis omvat o.a. werkprocessen, processtappen en onderliggende activiteiten.

Het ‘Proceshuis MBO’ geeft inzicht welke processen door Eduarte ondersteund worden en op welke wijze dat gebeurt. Het is ons referentiekader voor implementatie, productontwikkeling en de klantenservice. Het volledige ‘Proceshuis MBO’ komt, zodra het afgerond is, ter beschikking voor iedere relatie van Eduarte.

Adviesinrichting BPV

Eén van de uitgewerkte werkprocessen betreft de Beroepspraktijkvorming (BPV):

Al deze processtappen met hun onderliggende activiteiten maken onderdeel uit van de standaard inrichting BPV. Dat vraagt een (aanvullende) inrichting van een aantal Eduarte-modules.

Intake en quick scan

Als u aan de slag wil met een standaardinrichting starten we met een presentatie van de inrichting zodat helder is welke processtappen in Eduarte ondersteund worden. Vervolgens voeren we een quick scan uit om de beginsituatie vast te stellen.

Aan de hand van een analyse is er snel antwoord op:

  • Welke randvoorwaardelijkheden moeten eerst nog op orde gemaakt worden?
  • Zijn bepaalde processtappen al geïmplementeerd en is daarvoor geen inspanning meer nodig?

 

Aan de slag met de adviesinrichting

In onze aanpak is helder wat u van ons kunt verwachten en welke standaardproducten voor u beschikbaar zijn:

 
Voor een aantal onderwerpen wordt een standaardaanpak ontwikkeld:

Wilt u meer weten over adviesinrichtingen? Neem dan contact op met uw accountmanager. We horen u graag!

Meer publicaties over adviesinrichting:  https://www.eduarte.nl/adviesinrichting/