Adviesinrichting

Steeds vaker wordt er bij implementaties gevraagd om een advies over het optimaal inzetten van Eduarte en aangegeven dat er behoefte is aan Best Practices. Mede omdat we zien dat veel processen bij onderwijsinstellingen grotendeels op dezelfde manier uitgevoerd worden, werken we sinds enige tijd met zogenaamde adviesinrichtingen.
Het werken met adviesinrichtingen biedt vele voordelen op het gebied van:


Implementatie

Het werken met adviesinrichtingen zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige en efficiënt uit te voeren implementatie, ook door het kunnen gebruiken van een groot scala aan beschikbare in de praktijk bewezen producten zoals:

 • Procesflow Eduarte
 • Standaard inrichtingsdocument incl. rollen en rechten
 • Standaard werkinstructies
 • Trainingsmateriaal en video’s
 • Standaardrapportages (samenvoegdocumenten, e-mailtemplates en business objectrapportages)

Bij de start van de implementatie richten wij de betreffende functionaliteit in de projectomgeving in, zodat u vanaf dag 1 kunt zien en ervaren hoe u Eduarte optimaler kunt gebruiken. In een beperkt aantal door ons strak geregisseerde sessies maken wij de inrichting met u op maat, trainen wij uw projectmedewerkers en gaat u de inrichting testen en accepteren. Na acceptatie kunt u met behulp van het inrichtingsdocument de inrichting in uw productieomgeving klaarzetten en de voorbereidingen treffen voor de ingebruikname van de functionaliteit.

 

Productontwikkeling en -ondersteuning

Op het gebied van productontwikkeling en -ondersteuning biedt het werken met standaardinrichtingen ook vele voordelen zoals:

 • Doorontwikkeling gebeurt vanuit hetzelfde referentiekader (namelijk de adviesinrichting);
 • Testen van nieuwe of gewijzigde functionaliteit gebeurt doelmatiger en wordt daarmee meer solide;
 • In de verschillende expertgroepen waarbij de doorontwikkeling van een procesgebied aan de orde komt, wordt ook de adviesinrichting besproken en als uitgangspunt gebruikt, zodat nieuwe of gewijzigde functionaliteit mooi aansluit bij de adviesinrichting;
 • De klantenservice is getraind in het werken met de adviesinrichtingen zodat zij uw vragen sneller kunnen beantwoorden of eventuele issues snel kunnen onderzoeken en/of oplossen.

 

Inmiddels zijn er 2 adviesinrichtingen beschikbaar:

 • BPV (incl. matching)
 • Toets- en examenlogistiek
  • Planning en afname centrale examens

In een volgende fase kijken wij, samen met onze klanten en consultants, naar een verdere standaardisering van de applicatie.

Wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heeft u ook behoefte aan optimalisering van uw Eduarte omgeving passend bij de huidige inzichten en wilt u hier meer informatie over krijgen, neem dan contact op met uw accountmanager of via info@eduarte.nl