Complexe gegevensstromen

Als de recente en komende ontwikkelingen in één sterk vereenvoudigd schema worden samengebracht gaan complexe gegevensstromen ontstaan binnen de onderwijsadministratie. De gegevensstromen tussen diverse partijen vinden op basis van (near) Lees meer