Complexe gegevensstromen

Als de recente en komende ontwikkelingen in één sterk vereenvoudigd schema worden samengebracht gaan complexe gegevensstromen ontstaan binnen de onderwijsadministratie. De gegevensstromen tussen diverse partijen vinden op basis van (near) real-time verwerking plaats.

Dominant in het bovenstaande schema zijn de twee nieuwe registers Onderwijs Service Register (OSR) en Register Instellingen en Opleidingen (RIO). Deze registers worden momenteel ontwikkeld in het totale onderwijslandschap en zullen naar verwachting door steeds meer diensten worden gebruikt. De complexiteit zit hem niet enkel in de vele relaties tussen verschillende systemen, maar ook in het feit dat de beide registers zowel via Eduarte als via een eigen gebruikersinterface worden onderhouden en dat alle systemen vrijwel real-time gegevens met elkaar uitwisselen. Het wordt dus belangrijk om te zorgen dat tijdig de registers up-to-date zijn om te voorkomen dat de gegevensuitwisselingen soepel blijven lopen.