Highlights jongerenpanel van Eduarte en Youngworks

Op 6 maart jl. heeft Eduarte een jongerenpanel geconsulteerd in samenwerking met bureau Youngworks. Dit doen we met enige regelmaat om ervoor te zorgen dat onze applicatie zoveel mogelijk op de belevingswereld van jongeren is afgestemd. We delen graag de highlights met u.

Om te meten hoe de applicatie voor jongeren werkt, voerden zij opdrachten uit op hun eigen device in een testomgeving van Eduarte. Daarnaast lieten ze ons hun eigen Eduarte-omgeving zien.

Enkele highlights uit de feedback:

  • Er zijn grote verschillen in de wijze waarop Eduarte wordt gebruikt door scholen en docenten. Sommige jongeren herkennen alle onderdelen of features van Eduarte, terwijl andere jongeren slechts een paar onderdelen kunnen gebruiken. Hun school heeft maar een paar onderdelen ingeschakeld.
  • Jongeren zijn niet altijd optimaal geïnformeerd over de mogelijkheden van Eduarte. De jongeren krijgen simpel de inlog en komen er zelf via trial en error achter hoe het werkt. Sommigen hebben interesse in een uitlegfilmpje. Anderen vinden klassikale introductie door een docent veel handiger en effectiever.
  • Jongeren missen overzicht omdat ze met verschillende educatieve platforms moeten werken. Jongeren werken niet alleen met Eduarte voor schoolzaken maar met verschillende digitale platforms. Maar ook met digitale leeromgevingen die horen bij lesmethoden. Sommige docenten delen hun lessen via Google Drive of Google Hangout. Al deze platforms zijn niet geïntegreerd. Daardoor raken jongeren het overzicht kwijt en missen ze soms belangrijke informatie en lesstof. “Het is jammer dat je denkkracht kwijt bent van: Wat staat waar? Ik heb het al zo druk. Liever alles meer op één plek.”
  • Jongeren hebben behoefte aan een persoonlijke Eduarte omgeving. Omdat jongeren dagelijks Eduarte raadplegen, vinden ze het prettig als Eduarte persoonlijk kan worden ingevuld.
  • Jongeren willen berichten of notificaties ontvangen van Eduarte. Jongeren willen graag bericht ontvangen als er sprake is van een plotselinge roosterwijziging of als ze een cijfer binnenkrijgen. Ook over onderhoud willen ze graag geïnformeerd worden, omdat ze soms van met leren afhankelijk zijn van informatie in de studiewijzer.
  • Jongeren zijn unaniem positief over Studiewijzer. Maar docenten zijn niet zo vaardig met aanmaken van mappen en voegen al hun bestanden aan de hoofdmap toe waardoor jongeren het overzicht kwijtraken. Jongeren willen de structuur zelf kunnen bepalen.