Highlights klantendag

Op 26 juni jl. hebben we vele klanten ontvangen bij de Eduarte Update in ons kantoor in Amersfoort. De aanwezigen zijn meegenomen in de ontwikkelingen binnen Iddink Group en Eduarte in het bijzonder en hoe we die met u concreet invulling geven. Wij belichten graag een kort een aantal topics dat voorbij is gekomen tijdens deze geslaagde dag.

  • De impact voor scholen van complexer wordende Ketens en realtime gegevensverwerking.
  • Performance structureel verbeteren.
  • Toekomstig Leerplatform MBO.

De impact voor scholen van complexer wordende Ketens en real time gegevensverwerking

Tijdens de Eduarte Klantendag van 26 juni heeft Product Consultant Jos Kok een informatieve presentatie gegeven over de complexe gegevensstromen die ontstaan binnen de onderwijsadministratie. Meer informatie over het vereenvoudigde schema, dat een goed overzicht geeft over al deze stromen.

Performance structureel verbeteren

Tijdens de Eduarte Update klantendag verzorgden we ook een presentatie over de performance van Eduarte. Een belangrijk inzicht was dat het bedrijvenportaal traagheid vertoonde. Inmiddels is hier een oplossing voor ontwikkeld die in productie is gegaan. We blijven de performance over de hele applicatie continue monitoren. Hieruit worden verbeterpunten geïdentificeerd, die we stap voor stap gaan aanpakken. Het doel is om de gebruikerservaring te verbeteren door het aantal trage pagina’s te verminderen. Hier wordt inmiddels hard aan gewerkt en zal ook in dit kwartaal voor verbeteringen zorgen. Via de nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang.

 

Toekomstig Leerplatform MBO

Om u mee te nemen in de toekomstige ontwikkelingen hebben we op de Eduarte Klantendag ook met elkaar gesproken over de wijze waarop de Iddink Group scholen faciliteert die aan de slag gaan met meer gepersonaliseerd leren. Ook MBO scholen zetten immers in toenemende mate in op maatwerk. We hebben met elkaar gekeken naar Magister.me, een applicatie die nu door scholen uit het voortgezet onderwijs gebruikt wordt en die ook gevoed zou kunnen worden met school- en gebruikersgegevens uit Eduarte. Het riep positieve reacties op m.b.t. gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden en een handvol scholen heeft zich aangemeld om najaar 2019 verder met ons te verkennen wat van waarde is voor het MBO.

Wilt u meer weten over een mogelijk Eduarte.me? Of meedenken over functionaliteit en planning? Neem dan alstublieft contact op met uw accountmanager. We horen u graag!