ISO 27001

Met de externe audits van november 2017 en januari jl. zijn de opzet, bestaan en werking van het Educus Informatie Beveiliging Management systeem aangetoond. Ook hebben wij een verbetercyclus ten aanzien van informatiebeveiliging aangetoond. Reden voor Dekra om aan Educus het ISO 27001 label uit te reiken. Met het behalen van dit certificaat tonen wij aan dat een onafhankelijke partij onze systemen en processen heeft getoetst en positief heeft beoordeeld. Kortom een mijlpaal waar we heel trots op zijn!