Missende documenten

Donderdag 4 april jl. heeft Iddink Digital B.V. waar Eduarte onder valt, een melding gemaakt dat er door een software fout binnen Eduarte mogelijk documenten zijn vernietigd. Iddink Group heeft zowel de Autoriteit Persoonsgegevens, het Ministerie van Onderwijs en de betrokken onderwijsinstellingen geïnformeerd. Elk van de betrokken onderwijsinstellingen ondernemen nu actie om te inventariseren of en wat er hen te doen staat.