Release 2.52

Examenaanpassingen

De wetgeving vernieuwing VMBO die per 1 augustus 2016 is ingegaan, heeft gevolgen voor leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 examen doen. Een grote verandering ten opzichte van de pilot is dat er nu sprake is van een combinatiecijfer in plaats van een Beroepsgericht Examenprogramma. Hiervoor zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanlevering van examenresultaten aan BRON VO.

 

Eindexamens VO/VAVO 2018

  • Samenvoegvelden toegevoegd voor nieuw diplomamodel voor vak(ken) op een hoger niveau.
  • Uitslagbepaling aangepast op basis van profielen VMBO.
  • Aanpassingen rekentoets in kernvakkenregeling VWO.
  • Criteria en productregels VO voor cohort 2018-2019 en later.

 

Archivering

In verband met de nieuwe Archiefwet mag een school gegevens rondom de begeleiding van een student niet ongelimiteerd bewaren. Binnen 2 jaar na uitschrijving van een student moeten deze gegevens worden verwijderd. Hiervoor is er een nieuwe set gegevens toegevoegd aan de archiefwetpagina in Eduarte.

 

Digitaal aanmelden

De functionaliteit voor ontdubbelen binnen de module Eduarte digitaal aanmelden is verbeterd. Hierdoor zijn de signaleringen voor dubbelingen verbeterd.

Eduarte Portalen & Digitaal Leren en Lesgeven

Voor de praktijkopleider en de onderwijsbegeleider

De praktijkopleider kan via zijn Bedrijvenportaal direct zien dat er gewijzigde stage-opdrachten zijn en als hij hierop klikt, komt hij in zijn werklijstmenu en ziet hij door middel van groene bolletjes waar hij actie op moet ondernemen. Hij heeft hier dezelfde filter- en kolommenopties gekregen als de docent.

De onderwijsbegeleider heeft dezelfde stagiaire overzichtspagina gekregen als de praktijkopleider, met als extra kolom uiteraard het bedrijf waar de stagiaire werkzaam is.

 

Voor de docent

De Eduarte agenda kan worden getoond in de Office 365 agenda van de medewerkers. Het gaat om het doorzetten van de afspraken vanuit Eduarte, eenrichtingsverkeer. Het gebruik van 1 agenda wordt nu mogelijk in plaats van het tonen van 2 agenda’s naast elkaar.

De docent kan in het opdrachtenoverzicht filteren op ‘stagewijzer’ naast het al bestaande filter op ‘studiewijzer’. Dit maakt het mogelijk nog meer overzicht te krijgen m.b.t. de opdrachten en de voortgang daarop.

Via de agenda heeft de docent nu ook de werklijst tot zijn beschikking om direct bij de betreffende les te zien wat hier aan relevante opdrachten bij hoort.

Op het resultaatstructuurscherm is voor de docent een filteroptie toegevoegd waarin bij elke toets het aantal deelnemers dat al een resultaat heeft en het totaal aantal deelnemers getoond wordt. De docent heeft zo direct overzicht over de nog in te voeren resultaten.

 

Voor de student

Veel gehoord vanuit studenten is dat ze in 1 oogopslag willen zien in hun werklijst of een opdracht bij een studie- of stagewijzer hoort. Op onderstaande afbeelding is te zien hoe dat zichtbaar is gemaakt in het Studentenportaal.

Ook kan de student in de werklijst filteren op studie- of stagewijzer om direct een overzicht te krijgen van zijn voortgang op het gebied van zijn stage(s) óf van een bepaald vak/studiewijzer.

Voor de docent én de student

Als student wil ik mijn portfolio ter beoordeling kunnen aanbieden, als mijn portfolio bijvoorbeeld een verplicht onderdeel is van de opleiding. De docent kan voortaan een inlevertaak maken met een vinkje ‘portfolio inleveren’.
De student ziet deze inleveropdracht en krijgt bij het inleveren een menu te zien met de door hem aangemaakte portfolio’s en kiest hieruit het portfolio dat hij wil inleveren.

Op het gebied van Toets – en Examenlogistiek is er een prettige aanpassing gedaan voor studenten. Veelvuldig ontvingen we deze feedback: “Als student word ik geconfronteerd met tientallen toetsmomenten om op in te schrijven, die vaak erg veel op elkaar lijken. Ik wil daarom meteen zien om welke datum en tijd het gaat zodat ik preciezer kan intekenen zonder tientallen open te hoeven klikken.” Daarom zijn nu de startdatum en -tijd voor de student toegevoegd in het Portaal. Wel zo handig!

Op het gebied van Onderwijslogistiek is de wens geuit bij een opleiding/cohort een extra keuzeregel te maken met daarbij een specifieke set extra onderwijsproducten. Deze wil men aan specifieke studenten beschikbaar kunnen stellen. Dit is nu mogelijk en bij deze apart aangemaakte keuzeregel kun je nu individuele studenten koppelen. Als student zie je deze extra keuzeregel terug in je scherm Keuzevakken in het Studentenportaal.

Bijkomende wens was dat het voor de studenten inzichtelijk moet zijn wanneer ze hun specifieke keuzes kunnen maken. Om dit mogelijk te maken wordt het begin en het einde van de inschrijfperiode getoond bovenaan het keuzevakkenscherm.