Roadmap

De roadmap van Eduarte geeft u helder overzicht van de belangrijkste mijlpalen binnen onze projecten. We publiceren een update van onze roadmap aan het begin van ieder kwartaal.

Op deze manier blijft u eenvoudig op de hoogte van de actuele stand van zaken rondom al onze projecten. Handig als u van te voren zaken wilt regelen, bijvoorbeeld voor het ingebruik nemen van een nieuwe koppeling. Of om collega’s tijdig te informeren over een nieuwe, handige functionaliteit die in de komende versie van Eduarte zit.