Alluris

Alluris biedt onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs een sluitende informatievoorziening

Het continue proces van verandering
De noodzaak tot vernieuwingen wordt gedreven door veranderingen in de omgeving van uw onderwijsinstelling op het vlak van de besturingstaak, onderwijsfilosofie, technologie en economische levensduur. Deze aspecten staan niet los van elkaar.

Besturingstaak
Inkomsten van instellingen zijn steeds minder voorspelbaar. Bestuurders houden daarom rekening met verschillende bekostigingsscenario's. De toenemende vraag naar flexibel onderwijs, duurzame rendementsverbetering en een grotere druk op verantwoording, kwaliteit en marktwerking maakt de voorspelbaarheid van scenario's lastiger. Toch moeten bestuurders grip houden. Dat kan alleen als organisaties in alle lagen en bij alle voorkomende rollen optimaal worden ondersteund volgens standaard afspraken. Het is dan mogelijk om vooraf te sturen op basis van signalen, zogenaamde early warnings, in plaats van bij te moeten sturen op basis van constateringen achteraf. Binnen het Alluris concept staat tijdige signalering centraal.

Onderwijsfilosofie
Het afgelopen decennium is er veel veranderd in de onderwijsfilosofie. Leerwegen zijn flexibel, er is een landelijke én internationale oriëntatie ontstaan en de inzet van multimedia is enorm toegenomen. De student staat centraal en jij richt je op de ontwikkeling van competenties door ondermeer project- en casegericht onderwijs. Binnen het Alluris concept is vanaf het begin rekening gehouden met de impact hiervan op de informatievoorziening op alle functies en rollen binnen en buiten uw organisatie.

Technologie
De vraag naar flexibele procesondersteuning, zodat samenwerking tussen de geledingen binnen én buiten uw organisatie soepel en efficiënt verloopt, is vandaag de dag vanzelfsprekend. Om je continu veranderende processen en informatievragen te kunnen faciliteren biedt componentgebaseerde software je veel meer flexibiliteit dan traditionele monolitische systemen. Selfservice voor studenten en ook docenten is gemeengoed geworden. En dat is niet zo vreemd. In de wereld om ons heen speelt selfservice, denk bijvoorbeeld aan het zoeken, boeken en betalen van een reis, een steeds grotere rol. Door de iPhone, Google en sociale media verandert ook het verwachtingspatroon van gebruikers. Het moet simpeler en intuïtiever. Informatie willen we maar één keer vastleggen en dat stelt hoge eisen aan de koppelbaarheid van systemen. Alluris is gebaseerd op moderne, componentgebaseerde technologie (Service Oriented Architecture). Hierdoor is het wendbaar, gebruiksvriendelijk en wordt er een hoge mate van kostenefficiëntie behaald.

Economische levensduur
Als je een nieuw SIS overweegt, dan is de economische levensduur een belangrijke factor. Het draait tenslotte om de total cost of ownership (TCO) en niet alleen om de initiële aanschaf. Vragen die je je ook moet stellen zijn:

Is er een efficiency gap? Met andere woorden: met welke oplossing werkt met organisatie efficiënter? Zijn aanpassingen voldoende snel en tegen aanvaardbare kosten te realiseren? Wat zijn de migratiekosten van de verschillende alternatieven? Hoe betrouwbaar is mijn informatie nog na de migratie?

Meer weten
Voor meer informatie over Alluris neem contact op via 088 - 989 88 00 of via mail info@alluris.nl