Certificeringen

ISO 27001

We zijn als organisatie trots dat Eduarte het certificaat ISO 27001 heeft ontvangen. Met de externe audits van november 2017 en januari 2018 zijn de opzet, bestaan en werking van het Informatie Beveiliging Management systeem voor Eduarte aangetoond. Ook hebben wij een verbetercyclus ten aanzien van informatiebeveiliging aangetoond. Reden voor Dekra om aan ons het ISO 27001 label uit te reiken. Met het behalen van dit certificaat tonen wij aan dat een onafhankelijke partij onze systemen en processen heeft getoetst en positief heeft beoordeeld. Kortom een mijlpaal waar we heel trots op zijn.