Digitaal Leren en Lesgeven

Studiewijzer, het spoorboekje

Een studiewijzer biedt u als docent een middel om lesstof, leerstof en lesinformatie te beschrijven, te documenteren en te ordenen in tijd én op inhoud. Belangrijk daarbij is dat gemaakte opzet van de studiewijzer hergebruikt kan worden. Zowel door u zelf als door uw collega (vak)docenten.


Hiervoor kunt u studiewijzer-templates maken en gebruiken. Een studiewijzer biedt de mogelijkheid om uw leerstof gedoseerd aan te bieden aan uw studenten. Aan een studiewijzer en de onderdelen ervan (thema’s) kunt u zichtbaarheidsperioden hangen. Op die manier ziet de student alleen de studiewijzers en thema’s die op dat moment relevant zijn.


U kunt algemene taken, inlevertaken en toetsen in de studiewijzer opnemen. Bij een inlevertaak kunt u het ingeleverde werk beoordelen, inclusief eventuele feedback. Tevens kan een resultaat aan de opdracht worden gekoppeld en desgewenst weggeschreven worden in de onderliggende formatieve resultatenstructuur in Eduarte. Voor een (inlever-)taak of toets kunt u een deadline instellen. Deze deadline vormt voor studenten ‘de kapstok’ om leeractiviteiten voor zichzelf te kunnen plannen.

Monitoring

Het is van groot belang dat u op een eenvoudige wijze snel de stand van zaken kunt zien wat betreft de vorderingen van een individuele student of een groep. Welke studenten zijn gestart met de opdracht? Welke hebben nog niets gedaan? Hoe ver zijn de studenten gevorderd? Wat is het resultaat van bijvoorbeeld een digitale toets of opdracht?


Voor deze monitoring heeft u een overzicht tot uw beschikking van opdrachten in alle studiewijzers, waarbij direct de status van de opdracht zichtbaar is. Daarnaast is er een overzicht waar de status en vorderingen per student door u geraadpleegd kunnen worden. 'Inzoomen op de student' geeft u vervolgens een scherm waar de versies van het ingeleverde werk zichtbaar zijn en waar u feedback en een beoordeling kunt geven.


Ook voor de student is een opdrachtenoverzicht beschikbaar zodat hij of zij in één oogopslag de status van de opdrachten kan zien. Bij doorklikken krijgt de student het scherm voor zich waar de uitwerking en het inleveren kan plaatsvinden.

Plannen en organiseren van het leren

De docent kan desgewenst de (inlever)taken en toetsen, die in de studiewijzer zijn opgenomen, in de tijd wegzetten en daarmee plannen. Differentiëren op tempo, niveau, lesinhoud en leerstijl is mogelijk met de Studiewijzer om leren op maat te kunnen vormgeven voor de student. Ook kunt u eenvoudig gestelde deadlines aanpassen of wijzigen. De student ziet in een takenoverzicht alle door u als docent geplande en gepubliceerde items, zoals (inlever)taken, toetsen en huiswerk.

Samenwerken en communiceren


Door een integratie met de ‘Groepen’-functionaliteit van Microsoft Office 365, kunt u als docent in het portaal samenwerkruimtes creëren. Deze kunt u koppelen aan een relevante studiewijzer. Binnen deze samenwerkruimte kunnen docenten en studenten met elkaar communiceren, bestanden delen, bestanden toevoegen en samenwerken aan opdrachten.


Klik hier voor de Functionele Beschrijving

Toetsen en beoordeling van opdrachten


Toetsen en het beoordelen van opdrachten maken we op verschillende manieren mogelijk. Door het geven van een resultaat of door het geven van feedback op het ingeleverde werk of de gemaakte toets. Het resultaat kan opgenomen worden in de bijbehorende formatieve resultatenstructuur. Het is mogelijk om digitale toetsen vorm te geven en af te nemen bij studenten door een integratie met het digitale toets programma Quayn. Bij het afnemen van digitale toetsen volgt er een automatisch beoordelingsresultaat. In de studiewijzer kan een docent daarom aangeven of de beoordeling van de toets of opdracht in de formatieve resultatenstructuur weggeschreven dient te worden en zo ja, op welke plek.


Klik hier voor de Functionele Beschrijving

Toetsen en huiswerk in de agenda


Bij het opgeven van huiswerk in de agenda heeft u als docent de mogelijkheid om aan te geven of het om huiswerk of om een toets gaat en om wat voor soort toets het gaat. Daarnaast heeft u als docent de mogelijkheid om een toets te plannen via de studiewijzer.

Dashboard voor de docent en student


Voor de student is het van belang dat hij zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van een beoordeling van een opdracht. Tevens dient de student op tijd gewaarschuwd te worden als de deadline van een opdracht dichtbij komt. U als docent bent gebaat bij signalen en meldingen wanneer er studenten zijn die te laat zijn met hun inleveropdracht. Docenten en studenten hebben hiervoor een eigen dashboard tot hun beschikking met notificaties op bovenstaande zaken.

Plagiaatcontrole


Bij de monitoringsfunctionaliteit kan de docent, als er een licentie door de school is afgenomen, gebruik maken van een externe oplossing voor plagiaatcontrole, genaamd Urkund.


Klik hier voor de Functionele Beschrijving

Portfolio


Voor de student stellen we een portfolio ter beschikking waarin zij met een set aan basisgegevens en bestanden, hun eigen portfolio(‘s) kunnen aanmaken en informatie op kunnen nemen over zijn of haar persoon, interesses, vaardigheden, referenties en meer.


Dit kan bijvoorbeeld een show-portfolio zijn met relevante (stage)opdrachten vanuit de studiewijzers en opdrachten waarvan de student zelf aangeeft dat deze worden opgenomen in het Portfolio. De student kan in het portfolio zelf bewijzen opnemen vanuit de opleiding en van buiten de opleiding. Het portfolio is mee te nemen door de student ten behoeve van een vervolgopleiding of werk en beschikbaar te stellen aan docenten en externen.


Klik hier voor de Functionele Beschrijving

Contentintegratie


Met een koppeling via linkjes naar de educatieve, digitale content van uitgeverijen en andere content leveranciers, die zijn aangesloten via de ECK2 koppeling bij de Kennisnetfederatie, kan direct gebruik worden gemaakt van deze digitale content.


Klik hier voor de Functionele Beschrijving

 


Bovenstaande functionaliteiten worden aangeboden in verschillende Eduarte modules rondom Digitaal Leren en Lesgeven basis, Digitaal toetsen, Plagiaatcontrole, Portfolio en Contentintegratie.

Sales Consultant Christl Timmermans beschrijft in haar blog 'Alles op 1 plek' hoe zij de toekomst van het Digitaal Leren & Lesgeven voor zich ziet.

'Alles op 1 plek, daar kijk ik naar uit’
Clusius College met zijn acht vestigingen is inmiddels druk aan het werk met de portalen van Eduarte en gaat zo snel als mogelijk starten met Eduarte Digitaal Leren en Lesgeven. Om een indruk te krijgen wat er leeft bij docenten en leerlingen aangaande dit onderwerp, ben ik op de Blauwe Berg in Hoorn gaan kijken en vooral gaan luisteren.

Lees meer:

Wat vinden leerlingen van Clusius College van de nieuwste ontwikkelingen rondom de Eduarte Portalen en Digitaal Leren en Lesgeven?

Docent én i-coach

Ik mag daarover in gesprek met ze, maar niet voordat ik kennis heb gemaakt met hun docent en tevens i-coach, Marco Beeldman.
Een bekwame, enthousiaste docent die de rol van i-coach met verve vervult. Een i-coach bij Clusius College heeft de belangrijke taak om een brug te slaan tussen onderwijs en ICT. Sinds 2015 heeft elke vestiging zijn eigen i-coach. De i-coach geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies naar aanleiding van de IT-behoeften van de school in relatie tot de ontwikkelingen ten aanzien van IT in het onderwijs. De
i-coach ondersteunt ook de implementatie van nieuwe onderwijstoepassingen door onder andere het organiseren van scholing. Niet niks dus.
Deze i-coach heeft zoveel te vertellen dat ik haast geen tijd over houdt om de leerlingen te spreken, geweldig!

‘Eén plek voor al mijn studiewijzers en opdrachten en huiswerk, daar kijk ik naar uit. Dat gaat me tijdwinst opleveren en het is gemakkelijk. En dat in een modern jasje. Het maakt mijn leven als docent gemakkelijker. En dat is ook zo voor de leerling. Ik ben erg enthousiast over het registreren van presentie via mijn Docentenportaal. Fijn is het vinkje dat ik geregistreerd heb, ik hoef niet meer terug naar Eduarte. Wij moeten er als school voor zorgen dat alles bij elkaar staat zodat wij én de studenten het gemakkelijk kunnen vinden, dat kan met Eduarte’.

Ik kijk mee met Marco bij het opstarten van de les en maak met hem de afspraak dat ik af en toe een leerling mag meenemen voor een kort interview. Hij stelt de leerlingen hiervan op de hoogte.
De leerlingen hebben allemaal examen gedaan en dat wordt door Marco besproken.

Leerlingen vertellen

Robin loopt met me mee. Hij is vierdejaars VMBO basis en gaat het detailhandelsbedrijf van zijn vader overnemen, vanaf de zomer start hij hiermee. Hij gebruikt zijn Studentenportaal dagelijks voor het bekijken van zijn rooster, zijn cijfers en zijn presentie af en toe. ‘Het Studentenportaal is veel sneller en beter dan wat we hiervoor hadden, alle cijfers staan bij elkaar en met 1 muisklik staat alles op het scherm. De app is goed, die gebruik ik ook.’

Daarna volgt Tom, hij gaat van basis naar kader en wil zijn eigen bedrijf starten, liefst een groothandel. Hij spreekt veel talen. ‘Ik gebruik mijn Studentenportaal dagelijks voor mijn rooster en 1 keer per week check ik mijn cijfers hierop. Ik heb overzicht per week en per dag, super handig. Huiswerk zou ik ook wel willen zien, dat kan nu nog niet. Dat zit of in mijn hoofd of het staat ergens op een papiertje. Verder ben ik heel tevreden over mijn Portaal.’ Ik leg hem uit dat binnenkort huiswerk ook zichtbaar en af te ronden is via zijn Studentenportaal. ‘Mooi’, is zijn antwoord.

Divia weet nog niet wat ze straks gaat doen, ze volgt nu de opleiding tot Beveiliger. ‘Voordat ik het Studentenportaal gebruikte moest ik een miljoen keer klikken en inloggen lukte vaak niet, nu werkt het fijn. Ik mis het huiswerk’. Ook aan Divia laat ik weten dat dat mogelijk gaat worden.

Vina: ‘ik ga bij de politie of ik ga op kantoor werken’, ze voegt toe dat het Portaal snel werkt.

Ten slotte Sunny (gaat naar de VeVa in Den Helder) vindt het zeer prettig dat hij altijd en overal kan checken of er iets verandert in zijn rooster. Ook Sunny kijkt uit naar het kunnen zien van zijn huiswerk via het Portaal.

Wat een prettige kennismaking met Marco en zijn club leerlingen. Dank je wel voor het kijkje in de keuken!

Christl Timmermans

Sales consultant Eduarte