App

Met de Eduarte App heeft de student alles bij de hand.

De app is beschikbaar voor zowel iOS (Apple App Store) als Android (Google Play). Met de Eduarte App voorzie je je studenten op een snelle en handige manier via hun smartphones en tablets van informatie over:

  • Agenda / lesrooster, inclusief lesdetails
  • Resultaten, inzien recente resultaten en resultaten per vak.
  • Berichten, de student ziet berichten die specifiek voor hem of haar zijn of voor de groepen waartoe hij / zij behoort.

De in de app beschikbare gegevens zijn afhankelijk van de door jouw instelling afgenomen Eduarte-modules.