Deelnemerbegeleiding

Op tijd het juiste signaal. De servicemodule voor deelnemerbegeleiding (DBS) brengt alle informatie over de deelnemer bijeen.

DBS geeft in een zorgkwadrant overzichtelijk weer hoe de deelnemer er voor staat. Ook geeft Eduarte op actieve wijze ondersteuning bij de begeleiding van deelnemers. Indien het gedrag van de deelnemer daarvoor aanleiding geeft (participatie blijft achter, incident geregistreerd, resultaten lopen achter) dan geeft het systeem een signaal naar de begeleider van deze deelnemer. Dit signaal wordt getoond op het startscherm van de begeleider. De regels die gebruikt worden bij de signalering en monitoring zijn instelbaar. Daarnaast bewaakt Eduarte actief de deadlines van bijvoorbeeld handelingsplannen. Bij het naderen van een deadline krijgt de medewerker verantwoordelijk voor de uitvoering een signaal. Op het moment dat de deadline wordt overschreden gaat er een signaal naar de begeleider of mentor van de deelnemer. In een actielijst geeft DBS je op tijd een signaal als je actie moet ondernemen.

Instellen route
Met de templates in DBS stel je eenvoudig een begeleidingstraject samen. Voor individuele begeleidingstrajecten kunt u variaties in dit template aanbrengen of een traject op maat samenstellen. Je plant en bewaakt eenvoudig gesprekken, tests en taken. Zowel individueel als binnen jouw team.

Route-instructies
DBS geeft je ruim op tijd signalen en een overzicht met te ondernemen acties.

Overzichtskaart
In het zorgvierkant zie je in één beeld waar de deelnemer staat.

Alternatieve route
Is een routewijziging gewenst of vereist; je past snel het begeleidingstraject aan of maakt handig gebruik van een nieuwe template. Continu heb je de deelnemer in beeld en weet je welke acties nodig zijn om volgens planning bij het einddoel aan te komen.