Module Digitaal Ondertekenen

Met de module Digitaal Ondertekenen biedt Eduarte ondersteuning in het proces van het digitaal laten ondertekenen van onderwijs- en praktijkovereenkomsten. Je kunt hiermee de administratieve afhandeling van deze documenten zo efficiënt mogelijk organiseren.

Door overeenkomsten digitaal te laten ondertekenen bied je een snelle, veilige en eenvoudige service aan studenten, bedrijven en ouders.

Het digitaal ondertekenen van de overeenkomsten vindt plaats via ondertekenen.nl van Evidos. Dit is een gerenommeerd bedrijf dat zich al meer dan tien jaar richt op het leveren van oplossingen voor digitaal ondertekenen en digitaal identificeren. Door een koppeling met ondertekenen.nl is het proces volledig geïntegreerd en alle handelingen vinden plaats in Eduarte.

De ondertekenaars kunnen door middel van DigiD, sms of e-mail ondertekenen. Het ondertekenen kun je hierdoor tijd- en plaatsonafhankelijk uitvoeren, op ieder device. Na het ondertekenen worden de getekende overeenkomsten automatisch in het dossier van de student opgeslagen en op status 'Definitief' gezet in Eduarte. Hiermee worden een aantal administratieve handelingen volledig geautomatiseerd.

Met de module Digitaal Ondertekenen realiseer je direct:

  • Tijdwinst door automatisering van het proces
  • Een kostenbesparing door het beperken van de administratieve last
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen door vermindering papiergebruik
  • Een kleinere foutmarge door het beperken van handwerk
  • Monitoring van en sturing op het ondertekenproces
  • Volledige integratie van het digitale ondertekenproces in Eduarte
  • Een besparing van ruim vijf euro per student per jaar o.b.v. eerste praktijkervaringen