Onderwijsportalen

De Eduarte portalen: een op maat gesneden toegang voor iedereen


Met de onderwijsportalen willen we de doelgroepen Docenten, Studenten, Bedrijven en Ouders/verzorgers een op maat gesneden toegang bieden naar Eduarte. Ons streven is de doelgroepen optimaal, op een zo eenvoudig mogelijke en intuïtieve manier, te ondersteunen bij hun processen. Dat kan zijn op het gebied van presentie en absentie, begeleiding van de student, resultaten en beoordelingen, BPV en digitaal leren & lesgeven en in de toekomst ook persoonlijk leren.


Om dit goed te faciliteren willen we de juiste informatie voor de juiste doelgroep op ieder moment kunnen tonen in onze portalen. Daarnaast willen we samenwerken en communiceren voor en tussen deze doelgroepen mogelijk maken. We zijn nog druk bezig met de doorontwikkeling van de portalen. De hoeveelheid functionaliteiten die binnen de portalen wordt getoond is afhankelijk van afgenomen modules binnen de Eduarte suite.

Eduarte Docentenportaal


Een docent wordt gefaciliteerd zijn vak vorm te geven (met collega vakdocenten) en vervolgens zijn lessen, opdrachten, taken en toetsen uit te serveren in de tijd voor de groep en/of (individuele) student. Hij kan hierbij gebruik maken van digitaal lesmateriaal vanuit alle mogelijke bronnen. De docent kan de studenten volgen in hun voortgang en heeft de beschikking over de voor hem relevante informatie betreffende de student. Een docent heeft in één oogopslag alle relevante gegevens van zijn studenten in beeld, van begeleidingsgegevens tot studievoortgang. Ook een mentor heeft deze gegevens in één oogopslag tot zijn beschikking, alsmede de benodigde documenten en formulieren om zijn begeleidingstaak goed te kunnen uitvoeren.

Klik hier voor de Functionele Beschrijving

Eduarte Studentenportaal


De student kan in zijn portaal alles vinden rondom de te volgen studie-onderdelen, inclusief de BPV. Zijn rooster, resultaten, afspraken en huiswerk heeft hij tot zijn beschikking. Studiewijzers staan klaar met opdrachten, taken, toetsen, lesmateriaal en eventueel projecten. De student ontvangt voor hem belangrijke notificaties betreffende cijfers, roosterwijzigingen en huiswerk.

Klik hier voor de Functionele Beschrijving

Eduarte Ouderportaal


Eduarte biedt onderwijsinstellingen de mogelijkheid om het Eduarte Ouderportaal af te nemen. In dit Ouderportaal kunnen ouders volgen waar hun kind in zijn opleiding mee bezig is. Welke informatie (rooster, cijfers, aan- en afwezigheid, stage en begeleiding) beschikbaar is binnen het Ouderportaal is afhankelijk van de door de onderwijsinstelling gemaakte keuzes. Het Ouderportaal biedt de mogelijkheid om ouders een goed beeld te geven van de stappen die er gezet worden richting studiesucces van hun kind.

Klik hier voor de Functionele Beschrijving

Eduarte Bedrijvenportaal


Via ons bedrijvenportaal kunnen wij zorgdragen voor een intensieve samenwerking met de beroepspraktijk, waaraan alle betrokkenen bij de BPV geïntegreerd en op de juiste wijze kunnen bijdragen. De student kan een stageplaats zoeken en de begeleider kan dit accorderen. BPV-opdrachten kunnen worden uitgezet, ingeleverd en beoordeeld. Van de stage wordt een logboek bijgehouden met gerealiseerde en geaccordeerde uren t.b.v. de verantwoording van BPV-uren. (Voortgangs)gesprekken rondom de BPV kunnen worden ingepland.

Klik hier voor de Functionele Beschrijving