Workflow

Eduarte bestaat uit een aantal servicemodules die bestemd zijn voor de dagelijkse werkzaamheden binnen jouw instelling. Alhoewel de verschillende instellingen uiteindelijk dezelfde processen uitvoeren, loopt de concrete invulling hiervan nogal uiteen. Zo zijn bijvoorbeeld verantwoordelijkheden verschillend belegd, of worden andere eisen gesteld aan de volgorde van het proces. Om je te ondersteunen bij jouw processen biedt de Workflow functionaliteit uitkomst.

Efficiënter werken
Met Workflow richt je jouw werkprocessen efficiënt in en hou je grip op de uitvoering. Gebruikers krijgen een duidelijk overzicht van activiteiten waarmee zij volgens de procesinrichting aan de slag gaan. Voor handelingen die plaatsvinden binnen Eduarte kunnen de bijbehorende schermen met een enkele klik worden opgestart en als een wizard achter elkaar worden afgewerkt. Zo verloopt een proces zoals je dat wil en wordt het gebruiksgemak nog meer verhoogd. De ingebouwde ‘automaat' houdt door middel van formules bij wanneer een activiteit is afgerond en welke vervolgprocessen moeten worden opgestart. Op de uitvoering vindt procesbewaking plaats door middel van signalering aan verantwoordelijke medewerkers.

Omdat binnen een workflow regelmatig communicatie plaatsvindt met de student en met medewerkers onderling, bevat Workflow (bulk-) e-mailfunctionaliteit op basis van templates. Eduarte vult deze templates automatisch met gegevens uit de database.

Rapportages
Een belangrijk onderdeel van Workflow is de rapportagecockpit. Je houdt zicht op de tijd die nodig is voor de verschillende activiteiten, constateert knelpunten in processen en je hebt zicht op de hoeveelheid werk bij gebruikers.