SaaS oplossing

SaaS voor lagere kosten en meer gemak

Een applicatie beschikbaar maken via internet wordt steeds meer gebruikelijk. Echter, het maakt nogal uit op welke manier dit gebeurt. SaaS is een veilige én goedkope oplossing. Voor meer ontzorging is SaaS de oplossing.

Gemak

  • Overal benaderbaar: je hebt alleen een internetverbinding nodig
  • Je kunt direct aan de slag
  • Beheerslast tot nul te reduceren
  • Uitstekend koppelbaar
  • Nieuwe ontwikkelkansen voor de it-professional

Veilig

  • Volledig veilig datacentrum
  • Veilige verbindingen
  • Back-up

Voordelig

  • Geen hoge investering in hardware, besturingssysteem en database
  • Kosten delen met anderen

Software as a Service

Webapplicaties lenen zich van nature om als dienst over het internet te worden aangeboden. Voor de ontsluiting via internet is geen additionele software nodig: alle functionaliteit van de applicatie kan benaderd worden door middel van een standaard browser. Bovendien zijn geen additionele webportals nodig om bijvoorbeeld docenten toegang te geven. Dit leidt tot een simpelere architectuur en daarmee tot lagere beheerslasten.

Vergeleken met een client-server applicatie met additionele webportals zijn de beheerslasten van een volledig webgebaseerde applicatie significant lager, ook als de instelling de hosting en beheer zelf verzorgt. Dit verschil wordt nog groter als de hosting en beheer wordt uitbesteed.