Docent

Alles wat je als docent nodig hebt in één online omgeving. En alleen dat wat voor jouw rol belangrijk is. Dat geeft overzicht en verlaagt uw administratieve last. Studieplanning, lesmateriaal, opdrachten, resultaten en communicatie. Met Eduarte hou je als docent de vrijheid en regie en ben je makkelijker in staat om de studenten te adviseren en zo nodig tijdig bij te sturen.

Studiesucces voor alle studenten. De onderwijs- en administratieve organisatie werken samen aan dat ene doel. Vanuit één moderne online omgeving. Daarmee verbeter je de onderlinge communicatie en uw in- en externe informatievoorziening. Samen werken aan hetzelfde doel.

Maak een vliegende start met Eduarte met behulp van diverse instructievideo’s.

 

Oud-docent, nu Product Manager van Eduarte, Ton Weenk aan het woord: 

Toen ik nog docent was, ging het er mij om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij. Hen helpen met het verhogen en verbeteren van kennis en vaardigheden. En zo bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dat geeft energie.

Lees meer:

En vandaag de dag is dat naar mijn mening nog steeds de kern waar onderwijs om draait: zo veel mogelijk uit het individuele talent halen. Dat maakt het docentschap tot een prachtig beroep.

In de hoofden van collega's

In de negen jaren dat ik in het MBO en VMBO lesgaf, vond ik het contact met de studenten het allermooist. Zowel in de rol van docent als van mentor. Lesgeven ging aan de hand van gedrukte lesmethodes en zo veel mogelijk in de praktijk. De kwaliteit van de begeleiding was sterk afhankelijk van de informatie die je had. En dat bleek een heikel punt. Informatie werd op vele plekken bijgehouden. In het papieren studentdossier (met stukken uit notulen van vergaderingen), in de cijfermap, het klassenboek en vooral in de hoofden van collega’s. Dat werkte niet altijd handig. Het vastleggen en vooral het raadplegen was een hele toer.

Heerlijk op maat bediend

Tegenwoordig lijkt het allemaal een stuk eenvoudiger. Er zijn systemen te over van waaruit je lesgeeft en begeleidt. Gedrukt lesmateriaal wordt digitaal uitgeserveerd via een ‘elektronische leeromgeving’. En elk digitaal systeem bevat in meer of mindere mate mogelijkheden voor het vastleggen van planning, begeleiding, voortgang en resultaten. Al die informatie komt als vanzelfsprekend voor iedereen in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar. Ook maakt het niet uit of dat op de pc, laptop, smartphone of tablet is. Docenten, studenten, ouders, stagebedrijven, administratie, bestuurders en overheid; iedereen wordt op maat bediend. Heerlijk is dat…

Dagelijkse worstelingen

Helaas is de praktijk weerbarstiger. Bijna dagelijks zie ik op instellingen de worsteling om de digitale ondersteuning van het onderwijs en de informatievoorziening in goede banen te leiden. Laat staan dat alles 100% op elkaar is afgestemd. Docenten en studenten zoeken hun weg in het digitaal lesmateriaal en de vele online communicatiemogelijkheden.

Met hen zijn er hele groepen belanghebbenden binnen en buiten de organisatie die vragen om specifieke informatie. Die kluwen aan behoeftes zijn voor mij een belangrijk drijfveer bij de ontwikkeling van Eduarte, met als doel: verhoging van onderwijskwaliteit en vereenvoudiging van informatievoorziening. Want elke student heef recht op zo veel mogelijk ‘les op maat’ en maximale begeleiding in tijd en kwaliteit. Als productmanager van Eduarte is het mijn droom om samen met u die ambitie te realiseren. Ik wil u helpen alles uit die honderdduizenden individuele talenten te halen! Net zoals ik dat vroeger met de studenten uit mijn klas wilde.

Ton Weenk
Productmanager Eduarte